Aktualności

Co wydarzyło się w Charzykowach, 21 listopada 1989 roku?

Dzisiaj obchodzimy Dzień Pracownika Socjalnego, będący jednocześnie świętem wszystkich pracowników pomocy społecznej. Jest to doskonała okazja do złożenia podziękowań za trud pracy i zaangażowanie w działania na rzecz drugiego człowieka – pisze Monika Makowiecka, ekspertka Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL.

Dzień ten jest formą wyróżnienia pracowników socjalnych oraz wszystkich osób związanych z pomocą społeczną. Stwarza wyjątkową okazję do przyjrzenia się i poznania pracy min. pracowników socjalnych. Zwrócenia uwagi na szeroki zakres zadań jakie wykonują na rzecz osób, rodzin i społeczności lokalnych. Jest także sposobem na promowanie wciąż niedostatecznie znanego zawodu pracownika socjalnego.

Jest to czas, kiedy oczy lokalnych i ponadlokalnych władz, skierowane są na duże i małe ośrodki pomocy społecznej, zatrudnioną tam kadrę. Dla upamiętnienia Dnia Pracownika Socjalnego, organizowane są małe i większe imprezy, będące okazją do spotkania z pracownikami pomocy społecznej. Skłaniają one do refleksji nad działalnością ośrodków pomocy społecznej, jednocześnie są okazją do zaprezentowania bogatego dorobku pracowników socjalnych. Obchody tego dnia wiążą się z przyjmowanymi przez pracowników pomocy społecznej życzeniami, gratulacjami. Zaś za trud wykonywanej pracy oraz wykorzystywanie nowatorskich metod, przyznawane są nagrody i wyróżnienia. Jednocześnie odbywają się kameralne spotkania inicjowane przez grono samych pracowników socjalnych, będące okazją do spotkania,  rozmowy, wspólnego świętowania.

Obchody są mocno zaznaczone również na szczeblu centralnym, Minister Pracy i Polityki Społecznej, corocznie w Dniu Pracownika Socjalnego, przyznaje nagrody specjalne za wybitne osiągnięcia i nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej. Są one przyznawane w kategorii indywidualnej dla pracowników socjalnych i w kategorii zespołowej dla zespołów osób i jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz organizacji społecznych.

Początki

A jak to się zaczęło…? Korzenie zawodu pracownika socjalnego sięgają początków XX wieku, jednak przez dziesięciolecia był on mało zauważany i doceniany. Rozwojowi zawodu, towarzyszył wąski zakres funkcjonowania systemu pomocy społecznej oraz niedostatek  uregulowań prawnych. Przełomowym okazał się rok 1989. W otoczeniu Borów Tucholskich w Charzykowach, właśnie w dniu 21 listopada, odbyło się spotkanie pracowników pomocy społecznej szczebla wojewódzkiego z Jackiem Kuroniem oraz Joanną Staręgą – Piasek. Okres transformacji w kraju, spowodował konieczność wprowadzenia zmian w systemie pomocy społecznej. Na formułę obecnego systemu, miała wpływ decyzja o przejęciu spraw pomocy społecznej od Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej, przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Planowane zmiany wymagały opracowania projektu nowej ustawy o pomocy społecznej oraz utworzenia ośrodków pomocy społecznej.  Był to znaczący moment w historii pomocy społecznej, spotkanie zaś było symbolicznym wydarzeniem, które wyznaczyło datę święta pracowników socjalnych.

Dzień Pracownika Socjalnego został wprowadzony zapisem znowelizowanej ustawy o pomocy społecznej z dnia 14 czerwca 1996 roku i stanowi upamiętnienie spotkania polityków z pracownikami socjalnymi w miejscowości Charzykowy, wyznaczającego wówczas nowy kierunek zmian w pomocy społecznej. Niech dzień ten na trwałe zagości w kalendarzu i będzie okazją nie tyko do świętowania ale także wyraźnym impulsem do refleksji nad obecnym systemem pomocy społecznej i rolą pracownika socjalnego w procesie zmiany.

Monika Makowiecka – pedagog, absolwentka Uniwersytetu w Białymstoku, Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św. oraz studiów podyplomowych Zarządzania Gospodarką Społeczną na Uniwersytecie Warszawskim. Członkini Rady Programowej Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL. Trenerka CAL, uczestniczka XIV Szkoły Trenerskiej STOP, licencjonowana trenerka programu Spadochron. W latach 2000 – 2010 pracownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu, gdzie min. współorganizowała i prowadziła Klub Integracji Społecznej. Od 2010 roku prowadzi działalność edukacyjną, w szczególności w obszarze pomocy społecznej. Współpracuje w realizacji projektu systemowego „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”, posiada doświadczenie mentora grup i środowisk, w pracy z pracownikami socjalnymi – organizatorami społeczności lokalnych z ośrodków pomocy społecznej ze średnich i dużych miastach oraz pełniła rolę opiekuna – coacha dla grupy z małych miejscowości.