Aktualności

DO WIOSEŁ – I LABORATORIUM SPOŁECZNE PROGRAMU ANIMACJI SPOŁECZNEJ

Zapraszamy na kolejne spotkanie w ramach projektu rewitalizacyjnego w Łodzi.

Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL, Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Lokalnych OPUS oraz Stowarzyszenie Społecznie Zaangażowani zapraszają na I Laboratorium Społeczne w ramach Programu Animacji Społecznej, który jest częścią pilotażowego projektu „Opracowanie modelu prowadzenia rewitalizacji obszarów miejskich na wybranym obszarze w Mieście Łodzi” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013.

Poznaliśmy się podczas I Forum Programu Animacji Społecznej, 28 marca 2015 roku. Wspólnie pracowaliśmy w gronie przedstawicieli organizacji pozarządowych, instytucji kultury, instytucji samorządowych, liderów lokalnych, artystów, społeczników, przedsiębiorców, usługodawców, aktywnych mieszkańców poznając zasoby i skarby Łodzi. Podczas I Laboratorium będziemy kontynuować i pogłębiać naszą wiedzę oraz umiejętności, aby wspólnie realizować pomysły, z mieszkańcami i dla mieszkańców, ożywiające Centrum Łodzi.

Zapraszamy!!!

Spotykamy się 15 – 16 kwietnia w Łódzkim Domu Kultury, ul. Traugutta 18, 90-113 Łódź

Szczegółowy program

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013.

 

Nowy obraz (5)

 

Nowy obraz