Aktualności

Dostrzec w życiu nowe horyzonty

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radlinie otrzymał Certyfikat Jakości CAL.

Przekroczyć sztywne granice, w których zamknięta jest standardowa działalność instytucji pomocy społecznej udało się Zespołowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radlinie. Debaty społeczne, spotkania edukacyjne, remont klatek schodowych, sadzenie drzewek, modernizacji boiska do siatkówki – to nowa jakość pracy środowiskowej realizowanej przez pracowników socjalnych, angażujących mieszkańców Radlina w proces zmian, które pomagają dostrzec w ich życiu nowe horyzonty.

 

 

foto. Tomasz Raudner-Nowiny Wodzisławskie