Aktualności

Eksperci wrócili z wizyty studyjnej w Danii

Eksperci CAL oraz ISP poznawali duńskie rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej – pracy z osobami z grup marginalizowanych. Przez pięć dni odwiedzali instytucje i miejsca, w których oferowane jest wsparcie dla osób bezrobotnych, imigrantów, bezdomnych. W programie wizyty nie zabrakło także miejsc spotkań sąsiedzkich, aktywności lokalnej czy centrum aktywności kobiet.

Wizyta studyjna odbyła się w ramach projektu “Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu