Aktualności

Forum Organizatorów Społeczności Lokalnej zaprasza!

Zapraszamy pracowników socjalnych, organizatorów społeczności lokalnej, animatorów społecznych do udziału w seminarium pt.: „Rozwój społecznościowy oparty na zasobach – czyli siła relacji i współdziałania”

Seminarium odbędzie się w Urzędzie Gminy Michałowice w Regułach w dniach 19 -20 czerwca 2017 r. Przedsięwzięcie organizowane jest w oparciu w partnerską współpracę: Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Michałowice, Środowiskowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brwinowie, Stowarzyszenia K40, Ogólnopolskiego Forum Organizatorów Społeczności Lokalnej oraz Centrum Wspierania aktywności Lokalnej – CAL. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Pan Krzysztof Grabka – Wójt Gminy Michałowice.

Serdecznie zapraszamy

Pobierz: zaproszenie_seminarium