Aktualności

Informacja o zapytaniu nr 58/5.3/2011

Informujemy o zapytaniu ofertowym na świadczenie usług transportowych w 2011 roku w ramach projektu Decydujmy razem. Wzmocnienie mechanizmów partycypacyjnych w kreowaniu i wdrażaniu polityk publicznych oraz podejmowaniu decyzji publicznych.


Nr postępowania: 58/5.3/2011

Kryteria oceny ofert: 

1. Cena ofertowa – 100 %

 Termin składania ofert: 1.09.2011 godz. 14:00

 Zapytanie ofertowe nr 58/5.3/2011 doc.

Zapytanie ofertowe nr 58/5.3/2011 pdf

 

Zapytanie ofertowe nr 58/5.3/2011 po zmianie doc. 

Zapytanie ofertowe nr 58/5.3/2011 po zmianie pdf

Treść zmiany