Aktualności

Informacja o zapytaniu ofertowym nr 56/5.3/2011

Informujemy o ogłoszeniu zapytania ofertowego na prowadzenie warsztatów w społecznościach lokalnych (w gminach i powiatach) w subregionie Puszcza Białowieska w ramach projektu Decydujmy razem. Wzmocnienie mechanizmów partycypacyjnych w kreowaniu i wdrażaniu polityk publicznych oraz podejmowaniu decyzji publicznych.

 

Kryteria oceny ofert: 

1. Cena ofertowa – 100 %

 

Termin składania ofert: 29.08.2011 godz. 15:00

Zmiana do zapytania 56/5.3/2011

Zapytanie nr 56/5.3/2011 doc.

Zapytanie nr 56/5.3/2011 pdf

Protokół nr 56/5.3/2011.pdf