Aktualności

Informacja o zapytaniu ofertowym nr 61/5.3/2011

Informacja o ogłoszeniu zapytania ofertowego na prowadzenie warsztatów w społecznościach lokalnych (w gminach i powiatach) w subregionie Krzemienny Krąg w ramach projektu Decydujmy razem. Wzmocnienie mechanizmów partycypacyjnych w kreowaniu i wdrażaniu polityk publicznych oraz podejmowaniu decyzji publicznych.

Kryteria oceny ofert: 

1. Cena ofertowa

100 %

Termin składania ofert: 30.08.2011 godz. 15:00
Zapytanie ofertowe nr 61/5.3/2011 doc.
Zapytanie ofertowe nr 61/5.3/2011 pdf
protokol_61_5.3_2011.pdf