Aktualności

Informacja o zapytaniu ofertowym nr 62/5.3/2011

Informujemy o zapytaniu na organizację jednej wizyty w subregionie Nadwiślańskim w  2011 roku 

 w ramach projektuDecydujmy razem. Wzmocnienie mechanizmów partycypacyjnych w kreowaniu i wdrażaniu polityk publicznych oraz podejmowaniu decyzji publicznych.

 

Nr postępowania: 62/5.3/2011


Kryteria oceny ofert: 

1. Cena ofertowa – 100 %

Termin składania ofert: 2.09.2011 godz. 15:00

Zapytanie ofertowe nr 62/5.3/2011 doc.

Zapytanie ofertowe nr 62/5.3/2011 pdf 

Zapytanie ofertowe nr 62/5.3/2011 po zmianie doc.

 Zapytanie ofertowe nr 62/5.3/2011 po zmianie pdf

Zmiana 1