Aktualności

Informacja

Informujemy o nie rozstrzygnięciu konkursu z dnia 26.06.2018 r. na przeprowadzenie Warsztatów kompetencji społecznych w ramach projektu pn.: „Krok naprzód” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Powodem nierozstrzygnięcia jest wpłynięcie więcej niż jednej oferty z identycznym najniższym wymiarem wartości zamówienia. Z powodu występowania w niniejszym konkursie tylko jednego kryterium ceny nie ma możliwości oceny złożonych ofert w oparciu o inne kryteria. Z powyższych powodów ogłaszamy kolejny konkurs z rozszerzeniem zakresu zamawianych usług oraz dodatkowym kryterium oceny ofert.