Aktualności

Jak przywrócić obszary miejskie społecznościom lokalnym? Łódź rewitalizuje.

Impulsem do rozwoju zaniedbanych i zdewastowanych miejsc może być tylko inicjatywa samych mieszkańców, ich aktywny udział w podejmowaniu decyzji na temat zmian.

Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL razem z partnerskimi organizacjami z Łodzi – Centrum OPUS i Społecznie Zaangażowani przystąpiło do opracowania modelu prowadzenia rewitalizacji obszarów miejskich na wybranym obszarze w Mieście Łodzi na zlecenie Urzędu Miasta Łodzi. Zadanie łączy w sobie wiele aspektów – od budowania Bazy Wiedzy Rewitalizacji, sieci współpracy rozmaitych podmiotów z tych terenów po realizację mikro-działań, które zostaną zainicjowane bezpośrednio przez mieszkańców Strefy Wielkomiejskiej w celu wytwarzania przyjaznych społecznościom miejsc.

Zapraszamy na profile naszych partnerów na FB.