Aktualności

Jak wyglądają Centra Sąsiedzkie w Szwecji

Centra Sąsiedzkie w Szwecji już od 100 lat działają na rzecz spójności społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu ludzi młodych i innych grup zagrożonych marginalizacją. Tworzą przestrzeń partycypacji społecznej i szanse budowy społeczeństwa obywatelskiego.

The International Federetion of Settlements and Neighborhood Center (IFS) zorganizowało w dniach 22.05 – 26.05.2012 roku w Sztokholmie w Szwecji konferencję „Demokracja, inkluzja, młodzi” poświęconą znaczeniu pracy ze społecznością lokalną i oddolnych inicjatyw dla rozwiązywania globalnych problemów. Głównym hasłem spotkania przedstawicieli federacji jest „DIY – Do It Yourself” czyli „Zrób to sam”. Oznacza to aktywność, indywidualny empowerment, budowanie swoich umiejętności i zaangażowania. We wprowadzającym w tematykę konferencji wystąpieniu Michael H. Zisser Przewodniczący IFS podkreślił znaczenie pracy w społecznościach lokalnych w szczególności w czasach globalnego kryzysu. Konieczność poszukiwania nowych metod zaangażowania obywateli i ich upodmiatawiania.

Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL jest członkiem IFS stąd udział naszych przedstawicieli Pawła Jordana i Rafała Krenz w tym spotkaniu. Poszukują oni nowych inspiracji, innowacji społecznych mogących wzbogacić model organizowania społeczności lokalnej, aktywnych społeczności budowany w ramach projektu „Standardy w pomocy” (“Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”).

Do pobrania:

Program konferencji: Democracy –Inclusion –Youth – D.I.Y

Projekt “Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej” współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.