Aktualności

MIASTO – REWITALIZACJA – SPOŁECZNOŚĆ

Bez ożywienia życia społecznego, społecznej zmiany odnowione części miast nadal będą bez życia…

W dniu 24.02 w Centrum Paca odbyło się seminarium Miasto-Rewitalizacja-Społeczność, które zgromadziło uczestników z różnych krajów (ponad 60 osób) zainteresowanych procesami rewitalizacji miast. Okazją do przeprowadzenia tego twórczego spotkania była wizyta przedstwicieli europejskiej sieci EUROPEAN COMMUNITY DEVELOPMENT NETWORK – EuCDN, która zrzesza organizacje zajmujące się rozwojem społeczności lokalnych i działających w: Katalonii, Szwecji, Belgijskiej Flandrii, Norwegii, Polsce, Czechach, Szkocji, Irlandii, Bułgarii, Rumunii i na Węgrzech. Nieprzypadkowo seminarium odbyło się w Centrum Paca 40 (prowadzone przez Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej – CAL), które z powodzeniem, animuje i aktywizuje społeczność Grochowa. Współrealizatorem było również Stołeczne Centrum Współpracy Obywatelskiej/Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych, które wspiera powstawanie lokalnych partnerstw w Warszawie. Natomiast Miasto Stołeczne Warszawa było partnerem wydarzenia.

Seminarium otworzył wiceprezydent Warszawy Michał Olszewski, który przybliżył stan pracy nad planami rewitalizacji w Warszawie. Podkreślił, że obszar do rewitalizacji liczy 130 tyś mieszkańców, co stanowi duże wyzwanie dla miasta. Miasto Warszawa przywiązuje też dużą wagę do włączania mieszkańców do konsultacji i myślenia o rewitalizacji.

Następnie zostały zaprezentowane działania prowadzone przez Centrum Paca 40 – pokazano jak można włączyć do działań społeczność lokalną poprzez różne grupy samopomocowe, zainteresowań, ekonomii wzajemnościowej oraz poszukiwania tożsamości Grochowa. Kluczem do działań w Centrum jest zaangażowanie się mieszkańców jako inicjatorów i realizatorów oraz wykorzystanie ich potencjałów i talentów. W roku 2014 uczestniczyło w Centrum Paca w różnych formach ponad 3000 osób.

Kirsten Paaby z Idea Bank z Norwegii zaprezentowała przypadek ożywienia dzielnicy Sagene w Oslo, zwracała uwagę na samorząd lokalny jako ważnego aktora zmian, ale w realnym partnerstwie z sektorem obywatelskim i biznesu. Istotną rolę w rozwoju dzielnicy Sagene odegrało Centrum Społecznościowe, które występuje jako kluczowy aktor animacji działań. Podkreślana też była długofalowa perspektywa, zaangażowanie mieszkańców oraz przesłanie zrównoważonego rozwoju czyli konieczność łączenia aspektów ekologicznych, społecznych i ekonomicznych.

Ostatnia prezentacja została poprowadzona przez kolegów ze Szkocji ze Scottish Community Development Centre którzy pokazali dwie perspektywy rewitalizacji, które można zauważyć na przestrzeni lat w Szkocji: jedna to prowadzona przez władze lokalne odgórnie, nastawiona na zmianę głównie przestrzeni materialnej oraz drugie podejście – rewitalizacja w myśleniu „bottom-up”, czyli kierowanej przez społeczność z jej silnym wpływem i zaangażowaniem (Community-led Regeneration). To podejście doprowadziło do wypracowania Krajowych Standardów Zaangażowania Społeczności (National Standards for Community Engagement). W Szkocji w sferze polityki publicznej zwraca się bardzo uwagę na po pierwsze, lokalny charakter pracy w społecznościach oraz konieczność włączenia tej społeczności do współtworzenia swojego miejsca zamieszkania. Pokazano również film z przykładem pracy w społeczności Edinburgh czyli ”North Edinburgh Grows”. Na zakończenie odbyła się dyskusja z udziałem uczestników, podczas której próbowano wyłowić najważniejsze elementy udanego procesu rewitalizacji. W ocenie uczestników zarówno z zagranicy jak i z Warszawy seminarium było bardzo udane i służyło pokazaniu różnych perspektyw rewitalizacji.