Aktualności

Nagroda dla działacza z Orzysza [WIDEO]

Wśród laureatów tegorocznego Konkursu dla Animatorów Społecznych im. Heleny Radlińskiej znalazł się Krzysztof Marusiński. Kapituła konkursu doceniła działanie Pana Krzysztofa na rzecz motywowania środowiska do zaangażowania się w debatę publiczną oraz budowanie społeczeństwa obywatelskiego.

Krzysztof Marusiński – jest wiceprezesem Mazurskiego Stowarzyszenia Aktywności Lokalnej w Orzyszu (woj. warmińsko-mazurskie) oraz redaktorem naczelnym czasopisma „Generacja”, na którego łamach mobilizuje osoby starsze do czynnego uczestnictwa w życiu społecznym. Pan Krzysztof dąży do integracji międzypokoleniowej i wspiera kulturę niematerialną regionu.

Konkurs dla Animatorów społecznych im. Heleny Radlińskiej ma na celu promowanie animatorów społecznych oraz wykonywanych przez nich działań. Kandydata do Konkursu zgłaszają osoby, grupy, środowiska, instytucje lub organizacje, dołączając do formularza zgłoszeniowego rekomendacje od przedstawicieli lokalnych władz, instytucji, grup formalnych i nieformalnych lub osób. Kapitułę Konkursu tworzą laureaci poprzednich pięciu edycji, czyli 38 animatorów z całej Polski.

Helena Radlińska, patronka konkursu, twórczyni pedagogiki społecznej w Polsce, w swojej teorii kładła nacisk na istotność pracy animatora w przestrzeni lokalnej i towarzyszące jej mechanizmy sił społecznych, czyli relacji zawiązującej się pomiędzy jednostką a środowiskiem