Aktualności

Nagroda Specjalna dla Forum Animatorów Społecznych Warmii i Mazur [WIDEO]

Nagrodę Specjalną podczas tegorocznego Konkursu dla Animatorów Społecznych im. Heleny Radlińskiej otrzymało Forum Animatorów Społecznych Warmii i Mazur. Kapituła konkursu doceniła wkład w szeroko rozumianą aktywność jednostek i grup oraz pełne wykorzystanie zasobów tkwiących w danej społeczności na rzecz rozwoju lokalnego.


Forum Animatorów Społecznych Warmii i Mazur – od 2009 roku zrzesza  ludzi aktywnych, otwartych, którzy za cel stawiają sobie tworzenie przestrzeni do dialogu oraz współpracy polegającej na wymianie informacji, doświadczeń, wzajemnym wsparciu, poszukiwaniu nowych metod i form animacji. Forum Animatorów S[społecznych tworzy sieć partnerstwa lokalnego, organizuje zajęcia sportowe oraz Warsztaty Twórczej Aktywności.

Konkurs dla Animatorów społecznych im. Heleny Radlińskiej ma na celu promowanie animatorów społecznych oraz wykonywanych przez nich działań. Kandydata do Konkursu zgłaszają osoby, grupy, środowiska, instytucje lub organizacje, dołączając do formularza zgłoszeniowego rekomendacje od przedstawicieli lokalnych władz, instytucji, grup formalnych i nieformalnych lub osób. Kapitułę Konkursu tworzą laureaci poprzednich pięciu edycji, czyli 38 animatorów z całej Polski.

Helena Radlińska, patronka konkursu, twórczyni pedagogiki społecznej w Polsce, w swojej teorii kładła nacisk na istotność pracy animatora w przestrzeni lokalnej i towarzyszące jej mechanizmy sił społecznych, czyli relacji zawiązującej się pomiędzy jednostką a środowiskiem.