Aktualności

Nawet dinozaura można zachęcić do aktywności

W dniach 20-21 marca w Bałtowie odbyło się Świętokrzyskie Forum Animatorów Społecznych. O partycypacji publicznej, angażowaniu ludzi we wspólne inicjatywy i regionalnych sieciach wsparcia rozmawiało około 30 animatorów społecznych, działaczy i samorządowców z woj. świętokrzyskiego.

Świętokrzyskie Forum Animatorów Społecznych było już trzecim regionalnym forum organizowanym przez CAL w projekcie „Decydujmy razem”. Spotkanie było poświęcone prezentacji studiów przypadku związanych z ożywianiem lokalnych społeczności na świecie i w regionie. Uczestnicy Forum poznali bazę dobrych praktyk zbieranych w ramach projektu przez Fundację Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych FISE: działania wioski średniowiecznej z gminy Bieliny oraz inicjatywy Partnerstwa „Krzemienny Krąg”. Na podstawie omawianych w trakcie Forum przykładów zmian społecznych prowadzący: Jacek Gralczyk i Paweł Jordan z Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL budowali z grupami uniwersalną „drogę do zmian”. Prezentowane praktyki były również ilustracją znaczenia edukacji i włączania wszystkich mieszkańców nawet w przedsięwzięcia o charakterze biznesowym.

Decydujmy Razem to idea współpracy, która powinna przyświecać rozwojowi każdej gminy w Polsce. Tylko bazując na współdecydowaniu oraz współdziałaniu można budować lokalny kapitał społeczno-gospodarczy. Powinien on być oparty na zaufaniu pomiędzy różnymi podmiotami: ludźmi, instytucjami, organizacjami, firmami, a także samorządem lokalnym. To właśnie zaangażowanie lokalnych władz oraz obywateli do wspólnego przedsięwzięcia daje szansę na poprawę jakości życia, integrację oraz zrównoważony rozwój – komentuje wydarzenie Paweł Jordan – prowadzący Forum.

Spotkanie zakończyła sesja  na temat tworzenia systemu edukacji i wzajemnego wsparcia animatorów społecznych w woj. świętokrzyskim.

Forum na pewno utwierdziło uczestników w misji, którą realizują. Myślę, ze dla działaczy zgromadzonych tutaj ważne było potwierdzenie, że pomysły podobne do ich koncepcji już są wdrażane na świecie, w Polsce, a nawet w woj. świętokrzyskim. Prywatnie mam oczekiwanie, że ta grupa ludzi będzie dalej dążyła do zdobywania wiedzy i superwizowania swoich działań po to, aby przekuwać teorię w praktykę w swoich środowiskach lokalnych. To co się działo na tym Forum pokazuje, że jest wielki głód odpowiedzi na pytanie: „być aktywnym, czy nie”. Te dwa dni pokazały, że potencjał w ludziach jest ogromny należy tylko umiejętnie go wydobywać – mówi Jarosław Kuba z Lokalnej Grupy Działania „Krzemienny Krąg”, współorganizator Świętokrzyskiego Forum Animatorów Społecznych.

Forum było organizowane w ramach projektu „Decydujmy razem” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL  odpowiada w projekcie m.in. za inicjowanie współpracy animatorów partycypacji z doświadczonymi animatorami społecznymi spoza projektu. Organizowane przez CAL cykliczne spotkania animatorów (takie jak Ogólnopolskie Forum Animatorów Społecznych oraz Regionalne Fora Animatorów Społecznych) stanowią okazję do wymiany doświadczeń i wiedzy o partycypacji na płaszczyźnie ogólnokrajowej i wojewódzkiej.

Więcej o projekcie można przeczytać na www.decydujmyrazem.pl