Aktualności

Nowy program wsparcia dla bibliotek!

Rozwój umiejętności związanych z pracą w partnerstwie.

Jeżeli Twoja biblioteka uczestniczyła w I lub II rundzie Programu Rozwoju Bibliotek, współpracuje z lokalnymi instytucjami lub chciałaby tę współpracę zainicjować, a Twój zespół dąży do rozwoju swoje umiejętności związanych z pracą w partnerstwie – mamy dla Ciebie propozycję!

Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL i Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego od 3 lutego 2014 roku rozpoczęły realizację nowego Programu wsparcia dla partnerstw bibliotek I i II rundy Programu Rozwoju Bibliotek.

Program czerpie z doświadczeń cyklu edukacyjnego warsztatów planowania rozwoju bibliotek oraz wsparcia przy inicjowaniu współpracy partnerskiej realizowanego przez Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL w ramach PRB, pogłębiając skalę oddziaływania metodologii. Potencjał bibliotek wzmacniany będzie poprzez wsparcie doradcze doświadczonych animatorów, udział w wizytach studyjnych, a także dwudniowym seminarium podsumowującym o charakterze edukacyjnym. Ponadto biblioteki, które wykażą się największą aktywnością, otrzymają możliwość zrealizowania spotu – krótkiego filmu promującego ich działania partnerskie.

7 lutego odbyło się webinarium (spotkanie internetowe) prezentujące założenia Programu. Wzięło w nim udział 58 bibliotekarzy i bibliotekarek oraz ekspertów i ekspertek pracujących w programie! Podczas 45 minutowego spotkania omówiono, poszczególne elementy Programu, w których biblioteki mogą uczestniczyć, a także jak zrealizować scenariusz spotkania badawczego. Pokazano możliwości przygotowania się do spotkania: analizę dotychczasowych doświadczeń we współpracy partnerskiej, dobór nowych organizacji i instytucji, budowanie planów na przyszłość. Webinarium było również inauguracją cyklu webinariów dotyczącego budowania partnerstw i współpracy międzysektorowej, które odbędą się od 13, 19 i 25 lutego. Dodatkowo, materiały opisujące poruszane zagadnienia umieszczone są w dziale Inspiracje na portalu labib.pl w ramach „miesiąca tematycznego”.

Jeżeli nie udało Wam się uczestniczyć w spotkaniu internetowym – nic straconego! Możecie zapoznać się z prezentowanymi treściami pod tym linkiem.

Zapraszamy do współpracy!

Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL w Programie Rozwoju Bibliotek, który w Polsce jest realizowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, odpowiada za program edukacyjny. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego realizuje Program Rozwoju Bibliotek, który ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp do komputerów, Internetu i szkoleń. Program Rozwoju Bibliotek w Polsce jest wspólnym przedsięwzięciem Fundacji Billa i Melindy Gates oraz Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.