Aktualności

O profesjonalnej pracy socjalnej na konferencji CAL

W dniach 27-28.11.2012 r. w Pałacu Romantycznym w Turznie k/Torunia odbyła się konferencja podsumowująca kolejny rok działań realizowanych w ramach projektu systemowego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu pn. „Aktywna polityka społeczna i profesjonalna praca socjalna”. Zadanie na zlecenie ROPS zrealizowało Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL.

Program konferencji objął sesję plenarną i prezentację dobrych praktyk, które uświetniła obecność i wystąpienia przedstawicieli Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu, Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP w Warszawie, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetu Warszawskiego, Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Poznaniu a także Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu w Warszawie. Konferencję moderował Członek Zarządu Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL – Rafał Krenz.

Zaproszeni prelegenci wraz z uczestnikami wspólnie zastanawiali się nad obecną formą aktywnej polityki społecznej i profesjonalnej pracy socjalnej, czynnikami, które na nią wpływają, oraz prognozami na rok 2013. Przyjrzeli się również rozwojowi wolontariatu w aspekcie pracy socjalnej, a także – podczas części warsztatowej – wielozadaniowości i szerokim kompetencjom pracowników socjalnych.

Konferencja była również okazją do rozstrzygnięcia konkursu „Maraton z Załącznikiem Drugim!” i wyróżnienia pracowników socjalnych, którzy poradzili sobie najlepiej z postawionym przed nimi zadaniem. Celem konkursu była poprawa jakości składanej wraz z wnioskiem o płatność Szczegółowej charakterystyki udzielonego wsparcia.

Mamy nadzieję, że to dwudniowe spotkanie przyniosło zaproszonym gościom inspirację i natchnienie do dalszej pracy a piękne okolice Pałacu Romantycznego pozwoliły choć na chwilę zrelaksować się i zaczerpnąć oddechu przed pracowitym końcem roku.

Konferencja zorganizowana została w ramach projektu systemowego ROPS w Toruniu „Akademia Pomocy i Integracji Społecznej – Wsparcie Kadr” Priorytet VII „Promocja integracji społecznej”, Poddziałanie 7.1.3. „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.