Aktualności

Od pomysłu do suks[eS]u – edukacja w praktyce

Ekonomia społeczna była tematem wizyty studyjnej dla przedstawicieli mediów oraz pracowników instytucji uczestniczących we wdrażaniu POKL w woj. Kujawsko – Pomorskim.

Celem wizyty było zapoznanie uczestników ze specyfiką lokalnych podmiotów ekonomii społecznej oraz poszerzenie ich wiedzy  w tym zakresie.  Podczas dwóch  bardzo intensywnych dni, w czasie których uczestnicy wraz z ekspertami z ramienia Centrum  Wspierania Aktywności Lokalnej CAL – Moniką Makowiecką i Jarosławem Kubą, odwiedzili osiem najbardziej aktywnych podmiotów Ekonomii Społecznej działających na terenie woj. Kuj – pomorskiego.

W czasie wizyty,  uczestnicy zapoznawali się z działaniami,  które służą lub mogą służyć jednostkowej pomocy i integracji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Celem tych działań jest znalezienie odpowiedzi na konkretne potrzeby lub problemy mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego.

W czasie paneli dyskusyjnych, które odbywały się po prezentacjach w odwiedzanych instytucji,  uczestnicy mieli okazję zadawać pytania i wymieniać się poglądami na tematy związane z ekonomią społeczną, przede wszystkim w  wymiarze lokalnym, obejmującym województwo kujawsko-pomorskie.

Goszczącym nas, w czasie wszystkich 4 wizyt studyjnych: spółdzielniom socjalnym, zakładom aktywności zawodowej oraz fundacjom, serdecznie dziękujemy za owocne wydarzenia i nowe doświadczenia, za pogłębienie  wiedzy uczestników, która  z pewnością będzie służyła  praktycznemu rozwojowi ekonomii społecznej.

Wizyta studyjna została zrealizowana przez Dział Współpracy i Szkoleń Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej  CAL na zlecenie ROPS w Toruniu.

Anna Czarnecka

Koordynatorka Działu Współpracy i Szkoleń