Aktualności

Od pracy na problemach do pracy na potencjałach

Za nami drugi dzień konferencji „Aktywna wspólnota – o nowe oblicze pomocy społecznej”

Hasłem przewodnim drugiego dnia konferencji “”było dokonanie zmian w środowiskach lokalnych.  Co i kto tworzy zmianę? Czy jest to tylko zadaniem pracowników socjalnych, pełniących rolę organizatorów społeczności lokalnych i czy animator kultury również może uczestniczyć w tym procesie?

Według uczestników dyskusji wciąż pokutuje podejście, że w przypadku działań w obszarze kultury odbiorca – zwykły mieszkaniec nadal jest stawiany w roli słuchacza, widza, nie zaś partnera dialogu. Ilustracją różnic i podobieństw w podejściach organizatorów społeczności lokalnych i animatorów kultury były dwa filmy zaprezentowane podczas drugiego dnia konferencji: „4 x Dudziarska” oraz „Organizowanie społeczności lokalnej – Dom Sąsiedzki Gdańsk Orunia”. I w jednym w i drugim przypadku okazało się, że przekazywanie odpowiedzialności, wspólna praca nad wizją pomaga przełamywać bariery i integrować bardzo różnorodne środowiska.

Zamykająca część konferencji została poświęcona prezentacji kierunków rozwoju pomocy społecznej z uwzględnieniem wniosków oraz praktycznych rezultatów uzyskanych w trakcie projektu „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”.

Więcej informacji o rezultatach projektu na stronie www.osl.org.pl