Aktualności

Organizowanie społeczności lokalnej – jak to robią w Tłuszczu.

Po raz kolejny seminarium w ramach Ogólnopolskiego Forum Organizatorów Społeczności Lokalnej (OFOSL) odbyło się tym razem w Tłuszczu (18-19.05.15).

Tłuszcz to miejscowość znajdująca się w 40 km od Warszawy z ciekawą historią, w której między innymi przeplatają się losy linii kolejowej, tradycje produkcji ceramiki i pszczelarstwo, uprawiane w tym regionie od kilku wieków. Tłuszczu udało się połączyć i wykorzystać ten niesamowity potencjał jako źródło do zaangażowania mieszkańców w rozwój społeczno – lokalny. Rolę animatora w tej przemianie odgrywa Ośrodek Pomocy Społecznej. Niezwykle twórczo i intensywnie pracuje ze społecznością lokalną: inicjuje powstawanie organizacji pozarządowych, tworzy partnerstwo lokalne wokół ekonomii społecznej, aktywizuje mieszkańców bloków socjalnych, powołuje Uniwersytet Trzeciego Wieku. Ważnym pomysłem wokół którego zaczęło się toczyć koło aktywności w Tłuszczu była Miodzo-Wioska, która powstała w samym centrum miasta. Kierownik OPS w Tłuszczu Pani Katarzyna Rostek porównała koncepcję Miodzio-Wioski do systemu połączonych naczyń, w którym wszystko wzajemnie się uzupełnia i łączy.

Spotkanie, w którym uczestniczyło 40 pracowników socjalnych z całej Polski, połączyło w sobie 2 elementy: wizytę studyjną, która miała miejsce w pierwszym dniu spotkania oraz wspólną dyskusję w trakcie drugiego dnia, kiedy nadszedł czas refleksji. Uczestnicy zastanawiali się nad kluczowymi czynnikami sprzyjającymi zmianie społecznej w Tłuszczu. A także jak udało się stworzyć tak przyjazny klimat do współpracy partnerów lokalnych – samorządu, OPS, Uniwersytet Trzeciego Wieku, Ośrodka Kultury, Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnych ABOVO, Biblioteki, przedsiębiorców, aktywnych mieszkańców, grup nieformalnych i innych podmiotów.
W Tłuszczu dzięki tej współpracy mieszkańcy przekonali się, że mogą mieć praktyczny wpływ na rzeczywistość, połączyć działania z edukacją, pracować na pozytywach. Okazało się, że pomysł z Miodzio-Wioską połączył wszystkich, a jak podkreślali gospodarze spotkania – najważniejszy jest dialog, ważne żeby ludzie ze sobą rozmawiali. Tu na różnych poziomach jest rozumienie istotnych problemów społecznych, a wszyscy uczestnicy tego dialogu dbają o prawdziwą, nie papierową integrację. Praca OPS przekłada się nie tylko na zmianę społeczną, ale również na zmniejszenie wydatków finansowych gminy. Należy zaznaczyć, że samorząd wspiera i konsultuje inicjatywy, które wychodzą od partnerów lokalnych i tworzy przyjazny klimat dla rozwoju aktywności.
Mamy nadzieję, że pomysły, które uczestnicy spotkania mogli zaczerpnąć w Tłuszczu będą przeniesione do własnych instytucji i środowisk lokalnych. Kolejne takie spotkanie Stowarzyszenie CAL wspólnie z OFOSL planuje zorganizować w październiku tego roku.