Aktualności

OSL w praktyce

Minął drugi dzień Konferencji Pracowników Socjalnych.  Dzięki prelekcjom zagranicznych gości, ciekawemu panelowi dyskusyjnemu oraz warsztatom tematycznym uczestnicy mogli zobaczyć jak wygląda  aktywizowanie społeczności lokalnej w praktyce.

Na początku Val Harris i Ann Hindley, z Wielkiej Brytanii opowiedziały o tym dlaczego organizowanie społeczności lokalnej powinno być ugruntowane w określonych wartościach i co się dzieje jeśli tak nie jest.  – Dostrzegamy ogromną różnicę pomiędzy tymi, którzy zaangażowani są w społeczność lokalną w oparciu o pewien zestaw wartości, a tymi których działania są tego pozbawione. Wszelkie aktywności, które realizujemy powinny wzmacniać określone wartości, które sobie wyznaczyliśmy – mówiła Val Harris. Podkreślała, że wybór wartości dokonywany jest wspólnie w  gronie pracowników zaangażowanych w pracę w społecznościach lokalnych i co kilka lat dokonywana jest jego weryfikacja.

W dalszej części dnia miała miejsce żywa dyskusja z udziałem przedstawicielami władzy centralnej, organizacji pozarządowych, naukowców oraz przedstawicieli konkretnych ośrodków pomocy społecznej. Podczas rozmowy zastanawiano się nad wartościami przyświecającymi pracy socjalnej w Polsce oraz szansami na umiejscowienie modelu Organizowania Społeczności Lokalnej w politykach publicznych. – W Polsce nie ma poważnej debaty publicznej na temat wartości , na jakich powinna opierać się praca ze społecznością lokalną. Z jednej strony mamy czysty populizm: o wartościach mówi się bardzo ogólnie, z reguły przed kolejnymi wyborami. Z drugiej strony funkcjonuje pragmatyka: wykonuje się pewne działania w oparciu o pewne przyjęte schematy, ale nie jest to osadzone w pewnej świadomości głębszego sensu tych działań i przyświecających im wartości – mówił dr Tomasz Kaźmierczak z Instytutu Spraw Publicznych. W dyskusji uczestniczyli również Jakub Wygnański ze Stowarzyszenia Klon/Jawor, Jerzy Gierlacki z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Joanna Cieślik z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przasnyszu , oraz Dobroniega Trawkowska z Uniwersytetu Śląskiego.

Podczas drugiego dnia konferencji Jakub Wygnański zaprezentował także serwis internetowy MojaPolis.pl, dający możliwość tworzenia profili społeczności lokalnych poszczególnych gmin i województw. Obszerne dane statystyczne, administracyjne, z badań społecznych, ze źródeł prywatnych mogą być przez użytkowników przetwarzane w różnoraki sposób. Serwis posiada takie funkcjonalności jak eksponowanie danych na mapie, tworzenie dynamicznych zestawień danych, porównań między poszczególnymi obszarami, obserwowane zmian w czasie i inne.

Druga część dnia upłynęła pod znakiem dzielenia się praktycznymi doświadczeniami z zakresu organizowania społeczności lokalnych. Uczestnicy podzielenie na grupy, aktywnie uczestniczyli w wybranych przez siebie warsztatach tematycznych. Warsztaty poruszały takie tematy jak: badanie skuteczności podejmowanych działań, cechy i kompetencje organizatora społeczności lokalnej, rewitalizacja społeczna czy wykorzystanie potencjału wolontariuszy. Podczas warsztatów praktycy opowiedzieli również o prowadzonych przez siebie działaniach na rzecz aktywizacji społeczności lokalnych: jakie udało im się odnieść sukcesy  oraz z jakimi trudnościami musieli się zmierzyć.

Trwająca od 7 do 9 listopada Konferencja Pracowników Socjalnych „Incydent czy proces? – Organizowanie spłeczności lokalnej”  realizowana jest w ramach projektu „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego