Aktualności

Ostateczna wersja Modelu OSL jest już dostępna!

Model OSL odwołuje się do polskiej tradycji pracy środowiskowej rozwijanej w ramach pedagogiki społecznej, w tym zwłaszcza propagowanego przez  Helenę Radlińską w okresie międzywojennym podejścia opartego na „przekształcaniu środowiska siłami środowiska”.

„Model środowiskowej pracy socjalnej/organizowania społeczności lokalnej” jest metodycznie dopracowanym, przystosowanym do polskich warunków i sprawdzonym w praktyce rozwiązaniem systemowym, służącym upowszechnianiu podejścia środowiskowego w pracy socjalnej. Model OSL przygotowano w Laboratorium Innowacji Społecznej, które powołane zostało w ramach projektu „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej” i skupia ekspertów Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL oraz Fundacji Instytut Spraw Publicznych. Projekt ten jest realizowany na zlecenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Wraz z modelem OSL zostały stworzone trzy poradniki, które stanowią kompendium wiedzy z zakresu aktywizowania i mobilizowania społeczności lokalnej do samopomocy oraz niosą propozycje rozwiązań organizacyjnych i prawnych. Poradniki to: „Organizator społeczności lokalnej – refleksyjny praktyk”, Cz I, „Organizowanie społeczności lokalnej – metodyka pracy środowiskowej”, Cz II oraz „Organizowanie społeczności lokalnej – usługa społeczna”, Cz III.

Plik do pobrania: „Model środowiskowej pracy socjalnej/organizowania społeczności lokalnej”