Aktualności

Podpowiadają rodzicom jak spędzić czas z dzieckiem – „Mamo, Tato, co Wy na to”

Od lutego 2016 roku po raz kolejny będzie realizowany projekt „Mamo, Tato, co Wy na to”, organizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej, Przedszkole Publiczne nr 11 w Policach i Radę Osiedla nr 7 w Policach.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Jednym z zadań realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach, który posiada Certyfikat Jakości CAL we wdrażaniu Modelu organizowania społeczności lokalnej,  jest podejmowanie działań skierowanych do rodzin oraz dzieci. Głównym celem projektu „Mamo, Tato, co Wy na to” jest wspieranie rodziny w zakresie rozwoju dzieci poprzez wspólne zabawy, zajęcia plastyczne, wycieczki edukacyjno – przyrodnicze. Dzięki organizowaniu wspólnych spotkań rodzice mają możliwość aktywnego i twórczego spędzenia czasu wolnego ze swoimi dziećmi. Projekt został wymyślony po to aby inspirować rodziców, jak mogą wspierać prawidłowy rozwój swoich pociech oraz umacniać więź z dzieckiem.
Inicjatorem pomysłu, który narodził się jesienią 2013 r. byli pracownicy Zespołu Organizowania Środowiska Lokalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach. Projekt w pełni wykorzystuje metodę środowiskową w której bardzo ważnymi elementami są: działania podejmowane w partnerstwie, tworzenie sieci współpracy oraz promocja wolontariatu. Co ciekawe spotkania są organizowane w soboty. Ten dzień tygodnia wskazali rodzice podczas wstępnych dyskusji dot. spędzania czasu wolnego wspólnie z dziećmi. Rodzice poinformowali nas wówczas, że w tygodniu nie znaleźliby czasu na wspólne spotkania z uwagi na inne obowiązki domowe oraz zawodowe, natomiast bardzo chętne spędzą czas wolny wspólnie ze swoim dzieckiem w sobotnie przedpołudnie. Wychodząc naprzeciw potrzebom rodziców zajęcia są prowadzone w dni wolne od pracy pracowników socjalnych oraz wychowawców w przedszkolu. Pedagodzy i pracownicy socjalni wykonują swoja pracę jako wolontariusze – przy okazji zdobywają nowe doświadczenia, nawiązują nowe kontakty i znajomości, doskonalą swoje umiejętności społeczne. Spotkania w sobotę powodują wysoką frekwencję wśród rodzin oraz to, że coraz więcej osób chcę do nas się dołączyć. Wśród zajęć zaproponowanych rodzicom i dzieciom są różne rodzaje zajęć ruchowych których celem jest m.in. kształtowanie więzi dziecka z rodzicami oraz rówieśnikami, rozwijanie poczucia bezpieczeństwa i akceptacji swojego ciała, odczuwanie radości z podejmowanego wysiłku i wspólnej zabawy, rozpoznawanie i wczuwanie się w różne stany emocjonalne. Zabawom towarzyszy radość, gwar oraz wspólne rozmowy. Dzieci czując się pewniej przy swoich rodzicach zachowują się spontaniczne, czerpią wiele radości z możliwości spotkania w gronie rówieśników. Rodzice jak i dzieci byli są zadowoleni z takiej formy spędzania czasu wolnego.
Realizacja projektu w partnerstwie to wzajemne wsparcie a jednocześnie podział zadań oraz kosztów przedsięwzięcia. Należy zaznaczyć, iż często działania są realizowane bez ponoszenia kosztów finansowych dzięki wykorzystaniu zasobów każdego z partnerów. Rodzice również angażują się w organizację spotkań, tak by były one interesujące np.: organizują spotkanie z ciekawą osobą, przynoszą materiały na warsztaty, organizują drewno do przygotowania ogniska.
Od samego początku w poszczególne działania byli zaangażowani przedstawiciele Rady Osiedlowej nr 7 oraz nauczyciele z Przedszkola Publicznego nr 11 w Policach. W 2016 r. została podpisana umowa partnerska dotycząca integracji społecznej oraz aktywizacji środowiska lokalnego na rzecz rodzin w zakresie działań realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach. Współpraca partnerska jest już od 3 lat z sukcesem realizowana poprzez prowadzenie wspólnych projektów społecznych.

Umowa o współpracy

Poloce_warsztaty