Aktualności

Przed nami Noc Bibliotek!

Jak pokazać, że biblioteka to nie tylko wypożyczalnia książek, ale też miejsce spotkań: z kulturą, edukacją i drugim człowiekiem? Bibliotekarze na wzór „Nocy Muzeów” organizują „Noc Bibliotek”

Akcja „Noc Bibliotek” została zainicjowana przez podkarpackich Bibliotekarzy uczestniczących w drugiej rundzie Programu Rozwoju Bibliotek. Akcja ta jest wzorowana na „Nocy Muzeów”, które to udostępniają nieodpłatnie swoje eksponaty w czasie jednej wybranej nocy na terenie całego kraju. W bibliotece niewiele jest eksponatów, więc i „Noc Bibliotek” będzie zupełnie inna.

Biblioteki to instytucje, w których promuje się kulturę słowa pisanego w szczególności przez czytelnictwo… Ale nie tylko czytelnictwo. Biblioteka to miejsce spotkań – to miejsce komunikacji społecznej, dostępu do wiedzy, informacji, kultury, edukacji; to miejsce dla każdego. Dlatego właśnie „Noc Bibliotek” jest zupełnie inną ofertą kulturalną.

W zależności od przygotowanej przez bibliotekę oferty, będzie to:
– czas na przeżycie nowej przygody kulturalnej i społecznej dla osób w różnym wieku;
– czas na odkrywanie biblioteki na nowo,
– czas na spotkania z drugim człowiekiem,
– dobry czas dla nas wszystkich.

KIEDY? – 11 maja 2012 roku.
JAK? – Otwieramy swoje Biblioteki na minimum 120 minut po godzinie 20.00.
CO? – Organizujemy dowolne formy naszych aktywności. Każda biblioteka planuje sobie działania i program na Noc Bibliotek w zależności od swoich możliwości, kreatywności i chęci. Dla tych, którzy nie maja jeszcze własnych pomysłów – organizatorzy przygotowali listę przykładowych działań możliwych do zrealizowania.
KTO? – Biblioteki małe i duże, publiczne, uczelniane, prywatne … najlepiej z partnerami.
GDZIE? – Działania mogą być organizowane w bibliotece lub wyjść poza jej lokal, ważne aby były one związane z programem realizowanym przez bibliotekę i realizowane z udziałem biblioteki.

Więcej informacji na temat akcji można znaleźć na ulotce promującej inicjatywę, stronie Nocy Bibliotek na Facebooku oraz na stronach internetowych bibliotek w Łańcucie i w Kolbuszowej.

www.mbp-lancut.pl
www.biblioteka.kolbuszowa.pl

Program Rozwoju Bibliotek ma na celu wzmacnianie potencjału bibliotek – przekształcanie ich w ośrodki aktywności lokalnej, gdzie poza wypożyczeniem książki można skorzystać z Internetu, wziąć udział w ciekawych zajęciach, kursach, warsztatach, przyjść na spotkanie z aktorem, pisarzem, sportowcem.

Program realizuje Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Jego budżet to 28 milionów dolarów. Fundusze pochodzą z grantu przekazanego Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności przez Fundację Billa i Melindy Gates i są przeznaczane na wyposażenie bibliotek w sprzęt informatyczny, cykl praktycznych szkoleń, wzmacnianie środowiska bibliotecznego, promocję bibliotek.

Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL odpowiada za cykl warsztatów planowania rozwoju biblioteki (zmiana instytucjonalna i środowiskowa) oraz serię szkoleń specjalistycznych – w sumie przeszkolonych zostanie około 3300 osób, organizację 18 konferencji podsumowujących w każdym województwie (w I rundzie PRB) oraz pracę z kadrą trenerską i opiekunami grup.

W II rundzie Programu Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL odpowiada również za udzielenie wsparcia przy zawiązywaniu lokalnych partnerstw bibliotekarzom ze 128 bibliotek wiodących.

Projekt rozpoczął się w 2009 i potrwa do 2013 roku.