Aktualności

„Rozwój społeczności lokalnych w Europie. W kierunku wspólnych założeń i porozumienia”

Publikacja jest raportem projektu Aktywni Obywatele, Aktywne Społeczności wspieranego przez Europe for Citizens programme of the European Commission i przygotowanego przez European Community Development Network.

Założenia rozwoju społeczności lokalnych, zaprezentowane w tej publikacji, mają na celu określić intencję, praktykę, narzędzia i rezultaty, których oczekuje się od rozwoju społeczności lokalnych, aby stworzyć warunki dla sprawiedliwych, inkluzywnych i zrównoważonych społe­czeństw poprzez wspieranie społeczności w angażowaniu się w działania wspólnotowe. Tym samym umacnia, rozwija i dodaje perspektywę 2014 roku do dokumentu z Budapesztu.

Zgodnie z założeniami rozwoju społeczności, wspólnota ma prawo do samostanowienia oraz do autorefleksji, która nie jest narzucona ani przez Komisję Europejską, lokalny parlament, władze lokalne, czy kogokolwiek innego. Działania podejmowane są w wyniku kolektywnych decyzji. Podczas gdy wiele użytecznych procesów przynosi korzyści pojedynczym osobom, inter­wencje rozwoju społeczności lokalnych skupiają się na rezultatach zbiorowych, które zmieniają życie społeczności albo grupy jako całości.

Plik do pobrania: „Rozwój społeczności lokalnych w Europie. W kierunku wspólnych założeń i porozumienia”.