Aktualności

Rusza akademia Eko-logicznego rozwoju!

Od stycznia 2012 rozpoczynamy realizację 2,5 letniego projektu Akademia Eko-logicznego rozwoju. W jego ramach postaramy się znaleźć innowacyjne narzędzia wsparcia kobiet w wieku 50+ zamieszkujących tereny wiejskie z wykorzystaniem zagadnień ekologicznych do aktywizacji społeczno-zawodowej.

Pomysłodawcą projektu jest Stowarzyszenie Eko-inicjatywa, które zauważyło niską aktywność kobiet w wieku 50+ i bierność społeczną, której towarzyszy bierność zawodowa. Postanowiło zmienić tę sytuację i nauczyć kobiety nowych ról, dać im prawo do zrobienia „czegoś” dla swojego rozwoju- podstawy do dalszych działań, czyli poszukiwania pracy.

W ramach wsparcia będziemy zachęcać by kobiety nauczyły się pracy projektami i zrealizowały własne mini-projekty społeczno-ekologiczne w formie stażu. Będzie to nowatorskie rozwiązanie – kolejny po przejściu szkoleń i uzyskaniu wsparcia indywidualnego krok do znalezienia pracy. Dodatkowo kobiety uzyskają wsparcie brokera zawodowego, czyli osoby łączącej role animatora społecznego i doradcy zawodowego.

W tym celu założono, że w trakcie projektu opracowany zostanie:

1. Środowiskowy model aktywizacji społeczno- zawodowej kobiet 50+
2. Kompetencje w ramach nowego zawodu brokera zawodowego
3. Partnerstwo w ramach modelu współpracy: Laboratorium Aktywizacji Społeczno-Zawodowej

Zapraszamy do śledzenia postępu projektu na stronie Stowarzyszenia Eko-Inicjatywa oraz Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL

Liderem projektu jest Stowarzyszenie Eko-Inicjatywa a jego partnerami Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL, Cech Rzemiosł Różnych w Kwidzynie oraz Powiatowy Urząd Pracy w Kwidzynie.

Projekt „Akademia Eko-logicznego rozwoju” realizowany jest w ramach działania 6.1.1 wsparcie osób pozostających bez zatrudniania na regionalnym rynku pracy finansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.