Aktualności

Rusza II Runda Konkursu Grantowego “Aktywna Biblioteka”

Już we wrześniu rozpoczyna się kolejna edycja Konkursu Grantowego „Aktywna Biblioteka” (AB). To doskonała okazja, by pozyskać środki na realizację pomysłów zawartych w Planie Rozwoju Biblioteki.

W I rundzie Konkursu Grantowego AB prowadzonego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce przyznano 150 grantów dla bibliotek Wiodących i Partnerskich działających w małych miastach i wsiach. Dzięki dofinansowaniu mogły one zrealizować działania zapisane w Planie Rozwoju Biblioteki stworzonym na szkoleniach z trenerami Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL.

Tematyka bibliotecznych projektów była bardzo różnorodna – od zajęć komputerowych dla seniorów, poprzez rękodzieło, zajęcia z grafiki komputerowej dla młodzieży, konkursy plastyczne i literackie, aż po warsztaty fotograficzne i filmowe. A to tylko niektóre tematy projektów, które powstały dzięki grantom w Konkursie AB! Bibliotekarze, którzy już skorzystali z możliwości, jakie dała im dotacja, podkreślali, że dzięki Konkursowi zmienił się wizerunek biblioteki – z zakurzonej wypożyczalni książek przypominającej raczej muzeum na radosne, aktywne miejsce otwarte dla wszystkich mieszkańców. A co zyskali na projekcie sami bibliotekarze? Energię do sprawdzania się w coraz nowych rolach, aplikowania o kolejne dotacje, aktywnego uczestniczenia w lokalnym życiu kulturalnym, animowaniu coraz to nowych przedsięwzięć, umiejętność pracy w zespole i z miejscowymi partnerami… słowem – pewność siebie potrzebną, by udowodnić, że biblioteka to nie zamknięta instytucja, a miejsce spotkań i rozwoju.

Aby dodatkowo ułatwić bibliotekarzom szukanie pomysłów na ciekawy projekt zespół ARFP stworzył internetowy katalog „Inspiracje dla bibliotek”. Znajduje się tam ponad 140 projektów zrealizowanych zarówno w ramach Konkursu Grantowego AB, jak i tych przeprowadzonych we współpracy z organizacjami pozarządowymi. Jest to niezwykle przydatna baza pomysłów, gdzie na przykładzie konkretnych placówek można zobaczyć, jak wykorzystać grant pochodzący z Konkursu AB.

Doświadczenia bibliotekarzy z I rundy pokazują, że nie należy bać się procedury składania wniosku o dofinansowanie i związanych z tym dokumentów. Zostały one skonstruowane tak, by bibliotekarze aplikujący o grant mogli w maksymalnie przejrzysty sposób opisać projekt i skonstruować adekwatny budżet. Warto pamiętać, że wniosek o grant powinien być spójny z Planem Rozwoju Biblioteki – pieniądze pozyskane w Konkursie AB są niejako środkami na sfinansowanie części zaplanowanych działań.

Wiemy, że stworzenie Planu Rozwoju i napisanie wniosku to wyzwanie dla wielu bibliotek – zarówno tych, które nie starały się jeszcze o grant, jak i tych, które nie otrzymały dotacji w poprzedniej rundzie. Aby dodatkowo ułatwić proces aplikowania o fundusze ARFP uruchomiła Centrum Informacyjne działające od poniedziałku do piątku w godzinach 11.00 – 15.00. Zadaniem konsultantów Centrum jest pomoc w rozwiązywaniu problemów zarówno na etapie planowania projektu i szukania inspiracji, jak i w trakcie procedury składania wniosku o dofinansowanie. Aby dowiedzieć się więcej o Centrum wystarczy wejść w zakładkę „Centrum Informacyjne” na stronie Programu Rozwoju Bibliotek. Tam również umieszczone są pliki w formacie PDF zawierające wzór Wniosku o dotację w Konkursie Grantowym „Aktywna Biblioteka”, Regulamin Konkursu oraz załączniki do Regulaminu.

Konkurs Grantowy “Aktywna Biblioteka” realizowany jest przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce w ramach Programu Rozwoju Bibliotek. W ramach PRB Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL  odpowiedzialne jest natomiast  za cykl szkoleń planowania rozwoju biblioteki (zmiana instytucjonalna i środowiskowa) oraz serię szkoleń specjalistycznych.”.

Magdalena Wachol, Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce.