Aktualności

Rusza rekrutacja do Akademii Inicjatyw Sąsiedzkich 2016!

Q Ruch Sąsiedzki zaprasza do udziału w kolejnej edycji Akademii Inicjatyw Sąsiedzkich.

Jest to szkolenie dla mieszkanek i mieszkańców Warszawy, a także przedstawicieli organizacji działających na terenie stolicy, którzy chcą być aktywni w swoich sąsiedztwach, aktywizować społeczność sąsiedzką i mieć wpływ na lokalne sprawy.

Dlaczego warto wziąć udział w AIS?

 Akademia Inicjatyw Sąsiedzkich jest programem edukacyjnym Q-Ruchu Sąsiedzkiego organizowanym w Warszawie przez Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL od 2009 roku. Warsztaty prowadzone są metodami aktywnymi przez doświadczonych trenerów, a zarazem wieloletnich praktyków z zakresu animacji społecznej, aktywizacji środowisk lokalnych i rozwoju lokalnego. Absolwenci dotychczasowych edycji AIS aktywnie działają w swoich sąsiedztwach, pracują w lokalnych organizacjach pozarządowych i instytucjach samorządowych, tworzą nieformalne grupy sąsiedzkie, a także organizują wydarzenia w ramach Warszawskiego Dnia Sąsiada i Podwórkowej Gwiazdki oraz różne inne inicjatywy lokalne. Jeśli bliskie są Ci idee przyjaznego sąsiedztwa, chcesz się nauczyć realizować ciekawe inicjatywy w swoim sąsiedztwie lub poznać innych animatorów sąsiedzkich – koniecznie musisz zgłosić się na nasze warsztaty!

Tematyka szkolenia

Celem warsztatów jest wyposażenie uczestników w wiedzę i umiejętności potrzebne do prowadzenia inicjatyw sąsiedzkich i systematycznej pracy ze społecznością lokalną. Wśród zagadnień poruszanych na warsztatach będzie m.in. specyfika pracy sąsiedzkiego animatora, prowadzenie diagnozy zasobów i potrzeb lokalnego  środowiska, pisanie projektów, pozyskiwanie funduszy, lokalna promocja, aktywizowanie i mobilizowanie ludzi do działania oraz budowanie sieci lokalnej współpracy.

Dla kogo są warsztaty?

W ramach tegorocznej edycji AIS do wyboru są dwie ścieżki edukacyjne w zależności od posiadanego doświadczenia i specyfiki działania:

ŚCIEŻKA 1:

Dla mieszkanek i mieszkańców Warszawy oraz przedstawicieli nieformalnych grup sąsiedzkich i obywatelskich działających na terenie Warszawy. W programie tego cyklu, szczególny nacisk zostanie położony na temat aktywizowania ludzi do działania w lokalnym środowisku oraz wzmocnienie kompetencji liderskich.

ŚCIEŻKA 2:

Dla przedstawicieli lokalnych NGO, lokalnych instytucji publicznych, ruchów miejskich działających na terenie Warszawy, a także formalnych i nieformalnych animatorów miejsc aktywności lokalnej.  W tym cyklu, położony zostanie nacisk na kwestie takie jak projektowanie procesów partycypacyjnych czy współpracę z samorządem lokalnym.

Pełen cykl Akademii Inicjatyw Sąsiedzkich 2016 obejmuje 5 pięciogodzinnych warsztatów na przestrzeni od września do listopada 2016 r. Uczestnikom szkolenia zapewniamy wszystkie potrzebne materiały szkoleniowe oraz poczęstunek w trakcie warsztatów.

Harmonogram Akademii Inicjatyw Sąsiedzkich 2016 *

ŚCIEŻKA 1. soboty ŚCIEŻKA 2 piątki
24.09.2016 godz. 10:00-15:00 23.09.2016 godz. 13:00-18:00
8.10.2016 godz. 10:00-15:00 7.10.2016 godz. 13:00-18:00
29.10.2016 godz. 10:00-15:00 28.10.2016 godz. 13:00-18:00
5.11.2016 godz. 10:00-15:00 4.11.2016 godz. 13:00-18:00
19.11.2016 godz. 10:00-15:00 18.11.2016 godz. 13:00-18:00

* terminy zajęć mogą ulec zmianie.

Miejsce szkolenia: Warsztat (Warszawa, pl. Konstytucji 4).

Jak się zgłosić?

Rekrutacja odbywa się za pomocą formularza on-line dostępnego pod adresem: https://goo.gl/forms/cSVw83LJfCAJ2RVZ2. Czekamy na zgłoszenia do 10.09.2016!

 

 

Więcej informacji udziela Agata Konarzewska:

agatak@cal.org.pl, tel. 601 947 474

www.inicjatywysasiedzkie.pl