Aktualności

Seminarium: W stronę obywatelskiej przedsiębiorczości

W potocznym rozumieniu przedsiębiorczość zarezerwowana jest do działań indywidualnych, nastawionych na kreatywność, zdolność poruszania się na wolnym rynku i umiejętności osiągania korzyści materialnych. Coraz częściej jednak pojawia się przedefiniowanie przedsiębiorczości w stronę działań zbiorowych, nastawionych na zintegrowaną współpracę samorządu, lokalnego biznesu i organizacji pozarządowych.

Przykładem takich działań w ramach projektu “Decydujmy razem” jest Program Rozwoju Przedsiębiorczości Dzierżoniowa na lata 2012-2020 realizowany przez tamtejszy samorząd, a stworzony przy udziale przedstawicieli lokalnego biznesu. Przykład ten może być potraktowany jako przejaw dobrej praktyki w partycypacyjnym rozwoju lokalnej przedsiębiorczości.

7 i 8 listopada 2013 r. w Tyczynie pod Rzeszowem, podczas seminarium organizowanego w ramach projektu „Decydujmy razem”, spojrzymy na zjawisko przedsiębiorczości z punktu widzenia partycypacyjnego wymiaru konstruowania i realizowania lokalnej polityki publicznej.

Seminarium, którego program powstał we współpracy z Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, poświęcone będzie w znacznej mierze problematyce lokalnej przedsiębiorczości w jednym z najbardziej dynamicznych regionów Polski, województwa podkarpackiego i Rzeszowa jako wiodącego ośrodka w tej części kraju. Szczególna uwaga poświęcona będzie zagadnieniu określania i osiągania celów rozwojowych dla lokalnej społeczności wynikających z wdrażania mechanizmów partycypacyjnych w sferze przedsiębiorczości. Podczas tego wydarzenia nastąpi poszukiwanie odpowiedzi na pytanie: Czy możliwe jest osiągnięcie efektywności działań ekonomicznych i społecznych w lokalnej społeczności poprzez włączanie obywateli w programy przedsiębiorczości, formułowane przez samorządy i przedstawicieli lokalnego biznesu?

Zapraszamy!

Organizatorami są: Centrum Badań Społeczności i Polityk Lokalnych CAL, Collegium Civitas oraz Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.
Seminarium adresowane jest do: przedstawicieli środowisk akademickich, praktyków, reprezentantów samorządów, organizacji pozarządowych, animatorów, przedstawicieli centralnej administracji publicznej.

Seminarium: W stronę obywatelskiej przedsiębiorczości? Polityka publiczna na rzecz rozwoju przedsiębiorczości. XIII seminarium z cyklu Teoria i praktyka animacji lokalnych polityk publicznych w ramach projektu “Decydujmy razem”.

Termin i miejsce: 7-8 listopada 2013 r., Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie (Kielnarowa 386A, 36-020 Tyczyn, k./Rzeszowa).

Zapraszamy do zgłoszenia swojego udziału na www.decydujmyrazem.pl
Prosimy o wypełnienie formularza do dnia 30 października 2013 r. do godziny 13:00
Do pobrania: Program seminarium

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Organizatorem:

Aleksandra Paliwoda: aleksandrap@cal.org.pl, tel. 22 126 26 18 w. 13., kom. 663 443 480.