Aktualności

Siemiatycze: mieszkańcy współtworzą program przeciwdziałania narkomanii

Rada Miasta Siemiatycze uchwaliła Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2012. Dokument został przygotowany wspólnie z mieszkańcami podczas spotkań organizowanych w ramach projektu „Decydujmy Razem”.

Władze miasta do pracy nad programem zaprosiły przedstawicieli  różnych środowisk: lekarzy, pedagogów, psychologów, przedstawicieli instytucji kultury, uczniów, którzy w sumie odbyli kilkanaście spotkań roboczych.  Wspierała ich Agata Androsiuk – animatorka partycypacji publicznej.

– Angażowanie mieszkańców do wspólnego decydowania o lokalnych sprawach ma ogromne znaczenie. Po pierwsze daje możliwość bezpośredniego wypowiedzenia swojego głosu w sprawach ważnych dla lokalnej społeczności. Po drugie sprawia, że mieszkańcy czują się współodpowiedzialni za podejmowane razem decyzje – mówi Piotr Siniakowicz, burmistrz Siemiatycz, miasta które uczestniczy w projekcie „Decydujmy razem”. – Warto podkreślić bardzo dobrą atmosferę, która towarzyszyła tym spotkaniom. To sprzyja budowaniu relacji pomiędzy ludźmi z różnych instytucji i ich lepszego współdziałania dla osiągania wspólnych celów – dodaje burmistrz.

Tegoroczny Program Przeciwdziałania Narkomanii po raz pierwszy został przygotowany partycypacyjnie – tzn. przy współudziale obywateli. To efekt uczestnictwa samorządu w programie „Decydujmy Razem”. Jest to ogólnopolski projekt, którego liderem jest Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Celem projektu jest budowanie mechanizmów włączania mieszkańców w podejmowanie decyzji publicznych oraz wdrażanie polityk publicznych : przedsiębiorczości, zatrudnienia, integracji społecznej i zrównoważonego rozwoju. Siemiatycze należące do Subregionu Puszczy Białowieskiej, pracują w wybranym obszarze polityki publicznej: integracja społeczna.

Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL jest jednym z partnerów projektu, odpowiedzialnym za trzy zadania: testowanie subregionalnego modelu partycypacji publicznej (Laboratorium Animacji Społecznej) w 48 gminach i powiatach w województwach: mazowieckim, podlaskim, warmińsko-mazurskim, świętokrzyskim, pomorskim i lubuskim, organizację cyklu seminariów pt. „Teoria i praktyka animacji lokalnych polityk publicznych”, przeznaczonych dla przedstawicieli środowiska akademickiego, animatorów oraz samorządowców oraz budowanie środowiska animatorów, którzy staną się twórcami dialogu i pośrednikami między urzędem, a partnerem społecznym.; Doświadczenie CAL zostanie opisane na koniec projektu w opracowywanym podręczniku, prezentującym subregionalny model rozwoju partycypacji publicznej w oparciu o doświadczenia pilotażu.

Radosław Wałkuski