Aktualności

Skwerek-Berek na Cyprze

Inicjatywy Centrum Społecznego Paca 40 – były jednym z punktów programu 2 – dniowej wizyty studyjnej, która odbyła się w ramach projektu Grundtvig, realizowanego przez Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL.

28 osób z 8 krajów (UK, Finlandii, Niemiec, Włoch, Grecji, Cypru, Słowenii, Węgier) odwiedziło  nas  aby zobaczyć  co robimy w Polsce w obszarze edukacji ludzi dorosłych. Uczestnicy z Grecji i Włoch zwrócili uwagę na inicjatywy realizowane przez Uniwersytet III wieku w Collegium Civitas, Finowie i Węgrzy odnotowali pomysły, które zaczynają nabierać obrotów w „Laboratorium ee”, Cypryjczycy  zachwycili się historią powstania Skwerka-Berka na Pradze-Południe, a przedstawicieli Słowenii postanowili utworzyć miejsce podobne do Centrum Społecznego Paca 40.

Sharing Learning in Communities (SLIC) jest “Projektem Partnerskim Grundtvig”, realizowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach “Lifelong Learning Programme”. Projekt dotyczy wymiany doświadczeń w dziedzinie kształcenia pozaformalnego oraz nieformalnego w społecznościach, które są szczególnie narażone na wykluczenie społeczne oraz ograniczone możliwościami podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowo – rozwojowych poza systemem edukacji formalnej z racji wieku, czy innych form dyskryminacji społecznej. Projekt daje szansę edukatorom dzielić się doświadczeniami oraz innowacyjnymi pomysłami w tej dziedzinie.