Aktualności

Śląski Bibliotekarz Roku 2011 w Programie Rozwoju Bibliotek

Śląski Okręg Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich przyznał Małgorzacie Kępce bibliotekarce z Koszarawy w powiecie żywieckim tytuł  Śląskiego Bibliotekarza Roku 2011. Pani Kępka jest uczestniczką realizowanych przez Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL warsztatów planowania rozwoju biblioteki w drugiej rundzie Programu Rozwoju Bibliotek.

Mimo, że Gminną Bibliotekę Publiczną w Koszarawie prowadzi samodzielnie, udostępnianie księgozbioru to tylko jedno z wielu realizowanych przez nią działań. Biblioteka w Koszarawie jest organizatorem różnorodnych przedsięwzięć edukacyjnych i kulturalnych, budujących lokalną tożsamość i mobilizujących mieszkańców do wspólnych działań.

Z czym wiąże się uzyskanie tytułu Bibliotekarza Roku?
Ten tytuł to dla mnie i maleńkiej instytucji, którą kieruję, ogromne wyróżnienie, ale także szansa na wypromowanie biblioteki i miejscowości. Konkurs daje możliwość zaprezentowania nowego, dynamicznego wizerunku bibliotekarza, jako osoby otwartej, kreatywnej, odpowiedzialnej za rozwój kulturalny danej społeczności. Dzięki zainteresowaniu opinii publicznej konkurs może więc rozbudzić aktywność innych bibliotekarzy.

Co wyróżnia bibliotekę w Koszarawie?
Gminę Koszarawa zamieszkuje około 2500 mieszkańców. Biblioteka działa tu od  w 1957 roku. Obecnie biblioteczny  księgozbiór  liczy około 16 000 książek. Staram się by biblioteka jak najlepiej zaspokajała potrzeby czytelnicze mieszkańców, a także realizowała różne przedsięwzięcia edukacyjne i kulturalne. Bardzo ważna jest dla nas edukacja regionalna. W Koszarawie mamy swój folklor, gwarę góralską, muzykę i góralski strój – moja instytucja angażuje się w zachowanie tego dziedzictwa. Biblioteka stara się też współpracować z różnymi podmiotami na terenie gminy oraz powiatu. Współpracuję między innymi z Fundacją „Braci Golec”. Wspólnie realizujemy działania na rzecz edukacji regionalnej. Dzięki współpracy fundacja utworzyła w Koszarawie „Ognisko Twórczości Artystycznej”, gdzie dzieci bezpłatnie pobierają naukę gry  na dudach i heligonkach. Biblioteka dba o ocalenie dziedzictwa kulturowego i gromadzi źródła, z których będą korzystać następne pokolenia. Upowszechniamy kulturę regionu, naszą koszarawską „małą ojczyznę”, promujemy tradycyjne elementy kultury góralskiej. Biblioteka jest też  miejscem spotkań grup działających w Koszarawie. Wspólne podejmowanie działań i uczestnictwo w lokalnych przedsięwzięciach przyczynia do integracji miejscowej ludności, daje możliwość ocalenia tradycyjnych zachowań, które już całkowicie wyszły z codziennego życia.

Spotkania z ciekawymi gośćmi, ferie w bibliotece, nauka gry na dudach, spotkania górali, „Tydzień z Internetem”, konkursy plastyczne, spektakle, wystawa „586 dni stanu wojennego”, „Biblioteka pełna filmu”, nauka angielskiego, to tylko niektóre z organizowanych akcji. Skąd pomysły na organizowane przedsięwzięcia?
Pomysły które realizuję, to odpowiedź na potrzeby użytkowników. Często też inspirują mnie przedsięwzięcia innych bibliotek. Jestem autorką wielu projektów i imprez, skierowanych do różnych grup użytkowników biblioteki. Dużo rozmawiam z czytelnikami o imprezach kulturalnych, o wartościowych przedsięwzięciach innych instytucji kultury, które można by było realizować w naszej placówce. Staram się też wciąż dokształcać: studia na Uniwersytecie Warszawskim, częste szkolenia zawodowe, udział w takich programach jak Biblioteka + oraz Program Rozwoju Bibliotek to wszystko wpłynęło na polepszenie jakości  usług bibliotecznych. Dbam o to, aby Gminna Biblioteka Publiczna w Koszarawie była biblioteką przyjazną użytkownikowi. Współczesne bibliotekarstwo nie może zamykać się w tradycyjnych formach, potrzebuje  świeżości i otwartości na nowoczesność. Dlatego moja biblioteka ma stronę internetową i informuje o swoich inicjatywach na Facebooku.

W 2010 roku otrzymała Pani tytuł „Zasłużony dla kultury Polskiej”, w tym roku została Pani Bibliotekarzem Roku 2011 województwa śląskiego. Co jest kluczem do Pani sukcesów?
Po prostu lubię swoją pracę i staram się być otwarta na nowe wyzwania. Kluczem do sukcesu są niewątpliwie działania promocyjne mojej instytucji, które sprawiają, że jest ona widoczna na zewnątrz. Kiedyś promocja biblioteki sprowadzała się do popularyzacji książki czy upowszechnianie czytelnictwa. Jednak pod pojęciem promocji dzisiaj kryje się znacznie więcej: wkraczamy na obszar marketingu, różnorodnych strategii promocyjnych czy public relations. Biblioteka stała się punktem dostępu do technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Ważne jest, żeby nie zamykać się na nowe wyzwania, ale starać się podążać z duchem czasu i być otwartym na nowe potrzeby mieszkańców.
W pracy jako animator staram się pobudzić, motywować i mobilizować społeczność lokalną. Chcę, aby biblioteka była ośrodkiem aktywności lokalnej, w którym skupia się życie społeczności. Angażuję ludzi w różne przedsięwzięcia. Dzięki temu wspólnie dbamy o ocalenie dziedzictwa kulturowego. Staram się realizować w bibliotece jak najwięcej działań kulturalnych, animacyjnych i edukacyjnych i nie zaniedbywać ich promocji. Zadaniem, które sobie stawiam to wyjść z taką ofertą, która zaciekawi różne grupy mieszkańców, a w przyszłości będzie wpływać na wzrost czytelnictwa, zwłaszcza wśród najmłodszych.

Jakie są kolejne cele biblioteki w Koszarawie?
Najważniejszym zadaniem na najbliższą przyszłość jest stworzenie wizerunku biblioteki w Koszarawie jako lokalnego centrum kultury, które tętni życiem.  Dążę do tego celu, aktywizując dzieci, młodzież oraz dorosłą część społeczności do uczestnictwa w kulturze. Będę też realizować różne programy ukierunkowane na zwiększenie czytelnictwa oraz ułatwienie mieszkańcom dostępu do wszelkiego rodzaju informacji lokalnej. W planowanych działaniach chcę skupić się na wykorzystaniu zasobów kultury lokalnej, a także na utrwalaniu nawyków kulturalnego obcowania z książką. Będę też kontynuować wprowadzanie do usług bibliotecznych nowych narzędzi i technologii, które zwiększają możliwość korzystania z dóbr kultury i zasobów informacyjnych. Planuję również zorganizować w bibliotece doradztwo w zakresie e-administracji.

Program Rozwoju Bibliotek ma na celu wzmacnianie potencjału bibliotek – przekształcanie ich w ośrodki aktywności lokalnej, gdzie poza wypożyczeniem książki będzie można skorzystać z Internetu, wziąć udział w ciekawych zajęciach, kursach, warsztatach, przyjść na spotkanie z aktorem, pisarzem, sportowcem.

Program Rozwoju Bibliotek prowadzi Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Jego budżet to 28 milionów dolarów. Fundusze pochodzą z grantu przekazanego Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności przez Fundację Billa i Melindy Gates i są przeznaczane na wyposażenie bibliotek w sprzęt informatyczny, cykl praktycznych szkoleń, wzmacnianie środowiska bibliotecznego, promocję bibliotek.

Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL jest odpowiedzialne za cykl szkoleń planowania rozwoju biblioteki (zmiana instytucjonalna i środowiskowa) oraz serię szkoleń specjalistycznych – w sumie przeszkolonych zostanie około 3300 osób, organizację 18 konferencji podsumowujących w każdym województwie (w I rundzie PRB) oraz pracę z kadrą trenerską i opiekunami grup.

W II rundzie Programu CAL odpowiada również za udzielenie wsparcia przy zawiązywaniu lokalnych partnerstw bibliotekarzom ze 128 bibliotek wiodących

Bernadetta Jamróz