Aktualności

To był rok pod znakiem zmiany

Rok 2010 dla Stowarzyszenia CAL to przede wszystkim nowe logo, przeprowadzka,  nowe projekty i inicjatywy, a co za tym idzie – rzesza zrekrutowanych pracowników.

Wzmacnialiśmy ideę partnerstwa – w sieci CAL, między sąsiadami w Warszawie, na konferencji organizowanej przez IFS (International Federation of Settlements and Neighbourhood Centres) w Nowym Jorku. W czerwcu zakończyliśmy międzynarodowy projekt z Niemcami i Ukrainą „Sieć współpracy i partnerstwa”, w którym z jednej strony korzystaliśmy z doświadczeń naszych partnerów z Niemiec, a z drugiej pokazywaliśmy rozwiązania, jakie można zastosować na rzecz pozytywnych zmian społeczności lokalnych u naszych sąsiadów ze Wschodu. Zachęcaliśmy do partycypacji – rozpoczęliśmy tworzenie ośmiu Laboratoriów Animacji Społecznej w projekcie „Decydujmy Razem”, którego liderem jest Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Spowodowaliśmy, że reprezentanci kilkudziesięciu samorządów spotykali się by wspólnie rozmawiać o partycypacji, aktywności społecznej i rozwoju ponadlokalnym. Do współrządzenia przekonywaliśmy na konferencjach, seminariach naukowych, w publikacjach, poprzez media i w trakcie spotkań z przedstawicielami społeczności lokalnych. Tworzyliśmy przestrzeń do dialogu – teoretyków i praktyków partycypacji, zapraszając na konferencje, jako Centrum Badań Społeczności i Polityk Lokalnych (które powołaliśmy wraz z Collegium Civitas), przedstawicieli władzy samorządowej, dydaktyków, działaczy społecznych.  Dbaliśmy o pracowników socjalnych – razem z ekspertami z ISP w projekcie „Mediator”, zainicjowanym przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, opracowaliśmy metodę środowiskowej pracy socjalnej – organizowania społeczności lokalnej (po inspiracje udaliśmy się aż na Wyspy, gdzie odwiedziliśmy pięć ośrodków pracy środowiskowej). Doprowadziliśmy do pierwszego dużego spotkania pracowników socjalnych, na październikową Konferencję Pracowników Socjalnych przyjechało pod Warszawę ponad 100 osób. Spotkaliśmy się na 6 spotkaniach roboczych i 2 seminariach z pracownikami socjalnymi, by porozmawiać o wdrażaniu nowego standardu. Odbyły się cztery seminaria Mazowieckiego Laboratorium Innowacji Społecznej. Zrekrutowaliśmy sto osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, które od stycznia 2011 wezmą udział w cyklu szkoleń wzmacniających na poziomie indywidualnym, grupowym i środowiskowym. Szkoliliśmy – pracowników domów kultury, bibliotek, szkół, urzędów gminnych, ośrodków pomocy społecznej oraz organizacji pozarządowych. Szkoła Animacji Społecznej zrealizowała ponad 100 szkoleń, dotarła do niemal 1400 osób. W ogólnopolskim Programie Rozwoju Bibliotek, którego liderem jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, wsparliśmy ponad 60 pracowników placówek bibliotecznych z całej Polski. Swoje kompetencje podnosili też nasi trenerzy i eksperci, którzy we wrześniu odebrali dyplomy ukończenia Studiów Podyplomowych z zakresu Superwizji w Animacji i Współpracy Środowiskowej na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego.

W kierunku Kolumny Zygmunta

W maju spakowaliśmy kartony i z Mazowieckiej przenieśliśmy się na Podwale 13, do biura, którego powierzchnia umożliwia nam rozpostarcie skrzydeł. Wkrótce po zadomowieniu się w nowej przestrzeni, zaczęli zasilać nasz zespół kolejni pracownicy. W ten sposób jest nas dzisiaj niemal dwa razy więcej niż na początku roku. Dwudziestoosobowy zespół swoją działalność pieczętuje już nowym logo – barwnym, świeżym, dynamicznym, jak Stowarzyszenie CAL. Pokusiliśmy się też o identyfikację graficzną Wyróżnienia im. Radlińskiej. W konkursie na projekt loga i statuetki zwyciężyła studentka warszawskiej ASP, która animację pokazała uskrzydloną i silną.

Sąsiedzi atakują

Pierwszą świeczkę na torcie wkrótce zdmuchnie Q Ruch Sąsiedzki, który w marcu został powołany do życia i do końca roku zdobył przychylność wielu sąsiadów i pro sąsiedzkich mediów w Warszawie. Dzień Sąsiada i Podwórkowa Gwiazdka – to wydarzenia, które z pewnością na stałe wpiszą się w kalendarze wspólnych imprez mieszkańców. Póki co były z nami Mokotów, Ochota i Śródmieście. Ale inni patrzą i szykują się do animacyjnego ataku w nadchodzącym roku.

Inspiruje nas Radlińska

Do laureatów Wyróżnienia im. Radlińskiej dołączyło sześć osób. Po raz pierwszy przyznaliśmy wyróżnienie za Animację Miejsca, zaszczytnym mianem Miejsca Inicjatyw Pozytywnych uhonorowane zostało Kacze Bagno. Koniec roku przyniósł wieść o V edycji Wyróżnienia. Rozpoczęliśmy przyjmowanie zgłoszeń, wspiera nas portal ngo.pl. Postać Heleny Radlińskiej, twórczyni pedagogiki społecznej w Polsce, nestorki animatorów społecznych, żywo nas inspiruje i roztacza magię wokół historii animacji. Dotarliśmy do starych fotografii naszej patronki. Piękna melodia przeszłości zachęciła nas do stworzenia pewnych planów związanych z pedagogiką miejsca i bibliotekami. O nich usłyszycie już na początku roku.

Sieć bierze sprawy w swoje ręce

Gęściej jest na mapie Sieci CAL. Dołączyło do nas 15 ośrodków. Kolejne przygotowują się do przyjęcia Certyfikatu Jakości CAL. W czerwcu animatorzy spotkali się na dorocznym Ogólnopolskim Forum Animatorów Społecznych, gdzie zostało powołane Ogólnopolskie Forum Ośrodków Certyfikowanych, w skład którego weszły ośrodki posiadające Certyfikat CAL. OFOC to ruch ludzi podobnie myślących, stawiających w swojej pracy na: podmiotowość, wspólnotowość i kreatywność.

Bibliotekarze ekspertami

Jesteśmy pod wrażeniem potencjału, jaki drzemie w bibliotekach. Cały rok w Programie Rozwoju Bibliotek we współpracy z FRSI podnosimy kompetencji bibliotekarek i bibliotekarzy. Zakończyliśmy szkolenia podstawowe (blisko 400), na których uczestnicy (ponad 1800 osób w całym kraju) przygotowywali Plan Rozwoju Biblioteki i uczyli się, jak go wdrażać. Jesienią tego roku rozpoczęliśmy cykl szkoleń specjalistycznych (8 obszarów tematycznych), dzięki którym bibliotekarze i bibliotekarki dowiedzą się między innymi jak promować kulturę lokalną w swoich placówkach, wpierać mieszkańców w podejmowanych inicjatywach środowiskowych oraz docierać do tych, którzy zwyczajowo bibliotekę omijają wielkim łukiem. Niektórzy obawiają się, że bibliotekarze będą robić „wszystko”, inni chłoną nową wiedzę bez opamiętania i zmieniają się… w ekspertów. Wszyscy zgodnie przyznają – szkolenia dają nowy punkt widzenia na bibliotekę lokalną!

Ekspansja Internetu

Co jeszcze? Zaistnieliśmy silniej w Internecie. Pracujemy nad nową stroną (póki co korzystamy z bloga, by na bieżąco docierać do Was z każdą informacją), uruchomiliśmy profil na Facebooku, gdzie zbieramy „lajki” i prowadzimy z Wami ciekawe dysputy, dbamy o fotograficzną dokumentację naszych wydarzeń. I będziemy to robić dalej. Jeszcze lepiej. Jeszcze dokładniej. I jeszcze bliżej Was.