Aktualności

Weź udział w Rzeczpospolitej Lokalnej 2020!

Krajowy Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL zapraszają do udziału w wydarzeniu “Rzeczpospolita lokalna. Sejm społeczników, bojowników i ekspertów”. Wydarzenie pod honorowym patronatem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego odbędzie się 19 – 20 września 2012 r. w Warszawie.

Kilkuset najbardziej aktywnych przedstawicieli społeczności lokalnych z całej Polski spotka się, by wspólnie szukać najlepszych rozwiązań, które pozytywnie zmienią ich społeczności w perspektywie roku 2020.

Wyjątkowość wydarzenia polega na oddaniu inicjatywy środowiskom lokalnym. Podczas zaplanowanych spotkań i warsztatów organizatorzy zapewnią równy dostęp do głosu wszystkim uczestnikom debaty. Jej celem będzie efektywne poszukiwanie konkretnych rozwiązań dla zdefiniowanych problemów w obszarach takich jak m.in: integracja społeczna, edukacja, działalność organizacji społecznych, bariery i perspektywy rozwoju gospodarczego na poziomie lokalnym oraz ekonomia społeczna.

Moderatorami debat będą m.in. Edwin Bendyk i Jarosław Gugała.

Uczestnicy

W 2-dniowym wydarzeniu, wypełnionym spotkaniami i warsztatami wezmą udział:

1) lokalni liderzy i animatorzy społeczni, którzy wyróżniają się szczególną aktywnością na swoim terenie. Obecni będą także przedstawiciele samorządów i mediów lokalnych, którzy najlepiej znają lokalne problemy i wspólnie będą pracować nad najlepszymi rozwiązaniami.

2) przedstawiciele władz centralnych: ministrowie i przedstawiciele ministerstw, eksperci instytucji rządowych, komisji parlamentarnych (m.in. przewodniczący komisji sejmowych i senackich), przedstawiciele biznesu, organizacji samorządowych.

Nowatorska forma dyskusji
Uczestnicy Rzeczpospolitej Lokalnej przeniosą się w rok 2020, by określić, jakie marzenia chcieliby zrealizować i jakie cele osiągnąć. Następnie, podczas dyskusji wspólnie zaplanują drogę dojścia do tego celu, tak, by wspólne cele i marzenia mogły się ziścić w niedalekiej przyszłości.
Planując przyszłość uczestnicy będą się opierać na studiach przypadków prawdziwych lokalnych społeczności z ich autentycznymi problemami, ale też zasobami i możliwościami.

ZACHĘCAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W „RZECZPOSPOLITEJ LOKALNEJ 2020”.

WIĘCEJ O WYDARZENIU:

WWW.RZECZPOSPOLITALOKALNA.ORG

WWW.RZECZPOSPOLITALOKALNA.ROEFS.PL/

REJESTRACJA WYŁĄCZNIE POPRZEZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY