Aktualności

Wizyta studyjna pod znakiem nie tylko poznańskich koziołków

Beneficjenci MOPR w Gdańsku w dniach 25 i 26 października 2012 r w ramach projektu „Systematycznie do celu” odwiedzili wielkopolskie perełki pomocy społecznej.


Dwudniowa wizyta studyjna umożliwiła poznanie dobrych praktyk oraz ludzi, którzy podzielili się zarówno sukcesami, ale również trudnościami, jakie pojawiały się podczas różnych etapów ich działań.

Pierwszy dzień to wizyta w Ośrodku Pomocy Społecznej w Śremie. Mieszkańcy miasta, którzy spotkali się z grupą beneficjentów to twórcy dobrego ducha tego miejsca, źródło jego prawdziwej tożsamości. Podczas rozmów pokazali, że osiągnięcia Śremu to właśnie zasługa społeczności lokalnej. Podpowiedzieli jakimi działaniami zainspirować mieszkańców do rozwoju społecznego.

Drugi dzień rozpoczął się od wizyty w Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu, którego celem  jest stworzenie w Poznaniu warunków do aktywnej i niezależnej starości, oznaczającej także pełne uczestnictwo w życiu miasta oraz udział w jego kształtowaniu. Przejazd do Czarnkowa i spotkanie w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, Fundacji „Gębiczyn” oraz Warsztatach Terapii Zajęciowej w Gębicach zaowocowała spotkaniem grona osób, które działaniem dają przykład połączenia wysokiego poziomu merytorycznego z formą aktywizacji i integracji.

Uczestnicy wizyty studyjnej wrócili do MOPR w Gdańsku z bagażem dobrych przykładów oraz doświadczeń kolegów z województwa wielkopolskiego.

Wizyta studyjna została zrealizowana w ramach projektu „Systematycznie do celu” współfinasowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.