Aktualności

Zadanie 1 – produkty i materiały COGREEN

ZADANIE 1 (Event 1)

Międzynarodowe webinaria dotyczące współtworzenia ram dla lokalnych działań partycypacyjnych

D1

W ramach pierwszego webinarium (17.01.2023) uczestnicy określili:

  • profil demograficzny, społeczny i gospodarczy społeczności lokalnych uczestniczących w projekcie
  • cechy społeczno-kulturowe, środowiskowe, historyczne itp.
  • potencjał w zakresie animacji społecznej (partycypacja obywatelska)
  • główne wyzwania związane z poprawą jakości życia mieszkańców
  • główne wyzwania środowiskowe i obecnie wdrażane działania

W ramach drugiego webinarium (23.01.2023) uczestnicy zidentyfikowali:

  • potrzeby i priorytetowe/kluczowe obszary interwencji
  • pragnienia i aspiracje dotyczące zielonej transformacji w ich społeczności
  • pomysły na działania dotyczące zidentyfikowanych obszarów priorytetowych
  • dostępne zasoby i aktywa

Wypracowany w ramach oby webinariów materiał stał się podstawą do dalszych działań w projekcie.

Wskaźniki do raportów:

  • liczba osób uczestniczących w międzynarodowym webinarium naukowym: 109 osób z 4 krajów, w tym 30 z Polski.

Link do raportu:

D1 Międzynarodowe webinaria


Projekt CO-GREEN jest finansowany ze środków Unii Europejskiej. Wyrażone poglądy i opinie są jedynie opiniami autora lub autorów i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy i opinie Unii Europejskiej lub Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury (EACEA). Unia Europejska ani EACEA nie ponoszą za nie odpowiedzialności.

EN Co-funded by the EU_PANTONE