Aktualności

Zadanie 1 – wydarzenia COGREEN

ZADANIE 1 (Event 1)

Międzynarodowe webinaria dotyczące współtworzenia ram dla lokalnych działań partycypacyjnych

D1

Podczas tego zadania rozpoczęliśmy proces angażowania przedstawicieli lokalnych społeczności w działania projektowe. Zorganizowaliśmy dwa międzynarodowe webinaria, podczas których przedstawiciele społeczności lokalnych z Polski, Chorwacji, Włoch i Grecji mieli okazję się poznać i podyskutować o kluczowych uwarunkowaniach lokalnych: społecznych, gospodarczych i ekologicznych będących podstawą dalszych działań w projekcie.

Współpraca podczas obu spotkań była intensywna, a uczestnicy zgadzali się co do ogólnych stwierdzeń i wizji, ale mieli różniące się poglądy  co do tego, jak ustalić priorytety działań i rozwiązań. Ogólnie rzecz biorąc, główne problemy zidentyfikowane przez uczestników odnoszą się do:

  • zarządzania usługami i przestrzeniami miejskimi (np. transportem publicznym, gospodarką odpadami, dostępnymi mieszkaniami, dostępnymi przestrzeniami publicznymi,
  • aktywizacji młodych ludzi, którzy mają tendencję do braku zaangażowania,
  • roli turystyki, jako zrównoważonej polityki,
  • roli “społeczności energetycznych”, które postrzegane są jako możliwy przełom w celu wsparcia kosztów zielonej transformacji.

Uczestnicy wykazali się świadomością, że obywatele muszą ponieść część kosztów związanych z przejściem od społeczeństwa i gospodarki opartej na węglu do zrównoważonych źródeł energii oraz do ostrożnego i zrównoważonego rozwoju.

Rozpoczęliśmy tym samym proces mapowania zasobów i potrzeb w kontekście zielonej transformacji.

Inspirowaliśmy się wzajemnie do działań wskazując na aspiracje w zakresie zielonej zmiany społecznej.

Webinar 1 – 17.01.2023

Webinar 2 – 23.01.2023


Projekt CO-GREEN jest finansowany ze środków Unii Europejskiej. Wyrażone poglądy i opinie są jedynie opiniami autora lub autorów i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy i opinie Unii Europejskiej lub Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury (EACEA). Unia Europejska ani EACEA nie ponoszą za nie odpowiedzialności.

EN Co-funded by the EU_PANTONE