Aktualności

Zadanie 3 – produkty i materiały COGREEN

ZADANIE 3 (Event 3)

Międzynarodowy warsztat badawczy

D3

Międzynarodowy warsztaty badawczy  pozwolił na:

  • spotkanie członków społeczności z narodowymi i europejskimi ekspertami związanymi z rozwojem zrównoważonym, ekologią czy rozwojem społeczności lokalnych,
  • podzielić się doświadczaniem,
  • zainspirować do dalszego działania w zakresie możliwych do realizacji pomysłów,
  • usprawnić wdrożenia modelu pracy ze społecznościami na podstawie doświadczeń innych społeczności.

Propozycje dla dalszej pracy:

  • stworzenie wspólnej przestrzeni roboczej, w której lokalne inicjatywy i małe działania mogą być regularnie udostępniane, inspirując się nawzajem i mobilizując lokalne społeczności. Użyjemy w tym celu dostępnego dla wszystkich oprogramowania, łatwego i intuicyjnego w obsłudze.
  • każde działanie edukacyjne, zadanie lub wydarzenie możemy ustrukturyzować w szablon, do którego członkowie mogą łatwo dodawać swoje treści, i zorganizować każdą tablicę tak, aby członkowie mogli dodawać swoje pliki, takie jak prezentacje, rysunki. Ułatwi to realizację projektów grupowych, indywidualnych i przeglądów.
  • tworząc wspólną przestrzeń roboczą, możemy wspierać dzielenie się wiedzą za pośrednictwem technologii i tworzyć wspólne doświadczenie edukacyjne, które łączy ludzi.

Wskaźniki do raportów:

  • liczba osób uczestniczących w międzynarodowym webinarium naukowym: 102 osoby z 4 krajów, w tym 24 z Polski.

Link do raportu:

D3 Międzynarodowe webinarium naukowe


Projekt CO-GREEN jest finansowany ze środków Unii Europejskiej. Wyrażone poglądy i opinie są jedynie opiniami autora lub autorów i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy i opinie Unii Europejskiej lub Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury (EACEA). Unia Europejska ani EACEA nie ponoszą za nie odpowiedzialności.

EN Co-funded by the EU_PANTONE