Aktualności

Zadanie 5 – produkty i materiały COGREEN

ZADANIE 5 (Event 5)

Wzmacnianie połączeń na poziomie lokalnym: warsztaty, wywiady

D5 – Wizje zielonej przyszłości

Poniżej zostały opisane wyniki wszytskich aktywności podjętych w ramach tego działania.

Warsztaty

Górno

Zespół skupił się na próbie powiązania działań zaplanowanych w projekcie z ideą zrównoważonego rozwoju i rzeczywistymi potrzebami lokalnej społeczności. Przygotowano wstępny plan działań, w tym podział ról i obowiązków. Przygotowane działania skupią się na budowaniu potencjału społeczności i zaangażowaniu lokalnych mieszkańców.

Elbląg

Skoncentrowano się na dopracowaniu celów projektu, aby maksymalnie włączyć wszystkich uczestników i całą społeczność lokalną. Zaproponowano zorganizowanie wydarzenia towarzyszącego działaniom we współpracy z lokalną organizacją. Następnie opracowano i omówiono wstępny plan projektu, role i obowiązki każdego uczestnika, zarys koncepcji promocji wydarzenia, możliwości wsparcia eksperckiego w realizacji projektu (np. planowanie przestrzenne).

Wiązowna

Skupiono się na zaplanowaniu serii warsztatów dotyczących kwestii środowiskowych, takich jak naturalne kosmetyki i produkty higieniczne, wykorzystanie ziół w domowych środkach leczniczych i profilaktyce, recykling i ponowne wykorzystanie oraz naprawa codziennego sprzętu gospodarstwa domowego w celu zapobiegania zaśmiecaniu. Młodzi ludzie zaproponowali nagrywanie warsztatów i rozpowszechnianie ich w Internecie na stronach gminnych.

Starachowice

Uczestnicy dyskutowali w podgrupach i generowali pomysły na małe projekty, które mogłyby zostać wdrożone w ich mieście. Pomysły dotyczyły kampanii społecznej o tematyce ekologicznej skierowanej do młodych ludzi. Elementem kampanii mógłby być konkurs na bajkę ekologiczną, która zostanie opublikowana i udostępniona w lokalnych przedszkolach i szkołach. Młodzi ludzie będą również zaangażowani w nagrywanie wydarzeń kampanii i udostępnianie ich w mediach społecznościowych.

Grupowe wywiady scenariuszowe

Dyskusja opierała się na scenariuszu konsultowanym z uczestnikami projektu. Eksperci rozmawiali o skutecznych metodach badania potrzeb i możliwości społeczności lokalnych w zakresie zielonej transformacji; sposobach identyfikowania inkluzywnych i atrakcyjnych pomysłów na działania projektowe; skutecznych metodach prowadzenia edukacji ekologicznej, zwłaszcza w małych, defaworyzowanych społecznościach oraz technikach mobilizowania i aktywizowania społeczności w kontekście celów projektu.

Warsztaty lokalne

Odbyły się dwa spotkania: w Kancelarii Prezydenta RP oraz w Centrum Kultury Wola.

Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Warsztaty odbyły się podczas posiedzenia Narodowej Rady Rozwoju. Spotkanie było poświęcone projektowi Co-Green. Odbyła się dyskusja na temat możliwości skalowania metodologii Co-Green w innych centrach usług społecznych w Polsce. Uczestnicy zgodzili się, że kwestie ekologiczne powinny znaleźć się w agendzie centrów, zaczynając od rzeczywistych działań, nawet tych małych, które przełożą duże wyzwania na małą skalę. Na kolejnym krajowym spotkaniu centrów usług społecznych  odbędzie się sesja poświęcona projektowi Co-Green w zakresie upowszechniania metodologii.

Centrum Kultury Wola (Warszawa)

Seminarium dotyczyło poszerzenia zakresu działalności ośrodków kultury o kwestie zmian klimatycznych i ekologii. Dyskutowano o tym, jak wykorzystywać narzędzia kultury (np. community art) do pobudzania refleksji w tym obszarze oraz jak angażować mieszkańców, zwłaszcza młodych, w tego typu działania.

Informacje o wydarzeniu w innych krajach:

Wskaźniki do raportów:

  • 324 uczestników ze wszystkich 4 krajów partnerskich: Polska: 116, Włochy: 75, Chorwacja: 64, Grecja 69

Link do raportu:

D5 Warsztaty i wywiady lokalne


Projekt CO-GREEN jest finansowany ze środków Unii Europejskiej. Wyrażone poglądy i opinie są jedynie opiniami autora lub autorów i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy i opinie Unii Europejskiej lub Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury (EACEA). Unia Europejska ani EACEA nie ponoszą za nie odpowiedzialności.

EN Co-funded by the EU_PANTONE