Aktualności

Zadanie 5 – wydarzenia COGREEN

ZADANIE 5 (Event 5)

Wzmacnianie połączeń na poziomie lokalnym: warsztaty, wywiady

D5 – Wizje zielonej przyszłości

Opis:

Partnerzy projektu wraz z ekspertami zewnętrznymi zaangażowali przedstawicieli lokalnych społeczności do głębszego namysłu nad istotą zielonej transformacji na ich terenie. Celem tych działań było zbudowanie konsensusu wokół tej idei oraz głębsze zrozumienie związku między nierównościami społecznymi (i ewentualnie innymi czynnikami w perspektywie intersekcjonalnej) a kwestiami ekologicznymi. Doprowadzało to do zwiększenie znaczenia lokalnych procesów prowadzonych w ramach projektu Co-Green w społecznościach.

Zadania w ramach tego działania są podzielone na 3 grupy:

 • Warsztaty: przeprowadzone w społecznościach zaangażowanych w projektu miały na celu zwiększenie znaczenia procesu ekologicznego w społecznościach lokalnych.
 • Grupowe wywiady scenariuszowe: przeprowadzone w celu zrozumienia czynników sprzyjających zaangażowaniu aktywistów i lokalnych animatorów, aby zrozumieć mechanizmy stojące za lokalnym zaangażowaniem.
 • Warsztaty lokalne: poszerzenie informacji zwrotnych na temat procesu ekologicznego w społecznościach i poza nimi.

Zaowocowało to dokładną wizją zielonych działań na każdym terytorium / w każdej społeczności.

Daty:

Warsztaty:

 • [Polska]: 14.09 (Górno), 03.10 (Wiązowna), 23.10 (Elbląg), 20.10 (Starachowice)
 • [Włochy]: 16.06 (Consenza), 05.10. (Consenza)
 • [Chorwacja]: 27.09 (Omišalj, Krk), 29.09 (Opatija), 02.10 (Opatija)
 • [Grecja]: 14.11 (Karditsa)

Grupowe wywiady scenariuszowe:

 • [Polska]: 31.10 (Toruń), 31.10 (Warszawa)
 • [Włochy]: 02.11 (Magione), 01.09 (Panebianco)
 • [Chorwacja]: 20.10 (Rijeka), 19.10 (Cres)
 • [Grecja]: 13.11 (Karditsa)

Warsztaty lokalne:

 • [Polska]: 16.10 (Warszawa – Centrum Kultury Wola), 23.10 (Warszawa, Kancelaria Prezydenta RP)
 • [Włochy]: 15.09 (Consenza), 09.07 (Cavalese), 10.06 (Magione), 20.08 (Magione)
 • [Chorwacja]: 03.06 (Lisina), 05.10 (Opatija), 17.10 (Opatija), 18.10 (Ika)
 • [Grecja]: 14.11 (Karditsa)

Cele:

 • Wzmocnienie lokalnych społeczności, aby mogły wyobrazić sobie swoją zieloną przyszłość, biorąc pod uwagę kwestie środowiskowe, społeczne, gospodarcze i związane z zatrudnieniem.

Uczestnicy i wydarzenia:

 • 324 uczestników ze wszystkich 4 krajów partnerskich: Polska: 116, Włochy: 75, Chorwacja: 64, Grecja 69
 • 10 warsztatów (grupy fokusowe), 7 wywiadów scenariuszowych i 11 warsztatów lokalnych.

Prezentacja Ekologiczne wspólnoty

Prezentacja Rada Rozwoju


Projekt CO-GREEN jest finansowany ze środków Unii Europejskiej. Wyrażone poglądy i opinie są jedynie opiniami autora lub autorów i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy i opinie Unii Europejskiej lub Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury (EACEA). Unia Europejska ani EACEA nie ponoszą za nie odpowiedzialności.

EN Co-funded by the EU_PANTONE