Aktualności

Zadanie 7 – produkty i materiały COGREEN

ZADANIE 7 (Event 7)

Projektowania procesu szkoleniowego na rzecz zielonej zmiany w społecznościach lokalnych

D7

W ramach działań podjętych w Zadaniu 7  zdecydowano, że  program nauczania powinien koncentrować się na:

CZĘŚĆ OGÓLNA:

 • Wprowadzenie do uczestnictwa/zaangażowania: zrozumienie znaczenia uczestnictwa społeczności w rozwiązywaniu kwestii ekologicznych. Odkrywanie korzyści i wyzwań związanych ze wspieraniem aktywnego zaangażowania w społecznościach lokalnych.
 • Poziomy uczestnictwa/zaangażowania: badanie spektrum uczestnictwa społeczności, od podstawowego zaangażowania do wspólnego podejmowania decyzji.
 • Metody i narzędzia wspierające zaangażowanie na poziomie społeczności
 • Kluczowe pojęcia: sprawiedliwość środowiskowa. Odkrywanie intersekcjonalności kwestii środowiskowych i sprawiedliwości społecznej. Zrozumienie, w jaki sposób zielone inicjatywy mogą rozwiązywać i łagodzić nierówności w społecznościach.
 • Zrównoważony rozwój i odporność: definiowanie kluczowych terminów związanych ze zrównoważonym rozwojem i odpornością. Omówienie, w jaki sposób społeczności mogą rozwijać strategie odporności w obliczu wyzwań środowiskowych.
 • Budowanie partnerstw: wykorzystywanie zasobów zewnętrznych w celu zwiększenia skuteczności uczestnictwa społeczności.

CZĘŚĆ KONTEKSTOWA:

 • Studia przypadków i dobre praktyki: analiza udanych modeli uczestnictwa społeczności w zielonych projektach. Uczenie się na rzeczywistych przykładach w celu uzyskania cennych spostrzeżeń i strategii.
 • Linki do zasobów.

Poprzez ustrukturyzowanie programu nauczania wokół tych kluczowych elementów, trenerzy uzyskają kompleksowy wgląd w podstawy teoretyczne, praktyczne metody i dostępne zasoby do promowania udziału społeczności w kwestiach ekologicznych. Takie podejście zapewnia wszechstronny program szkoleniowy, który przygotowuje trenerów do wzmocnienia pozycji społeczności w zakresie zrównoważonych i odpowiedzialnych środowiskowo działań.

Wskaźniki do raportów:

 • liczba osób uczestniczących w międzynarodowym warsztacie: 13 osób, w tym 4 osoby z Polski
 • liczba osób uczestniczących w lokalnych warsztatach: 166 osób, w tym w Polsce 45 osób
 • łącznie w zadaniu 7 uczestniczyło 179 osób z 4 krajów

Link do raportu:

D7 Lokalne i międzynarodowe warsztaty


Projekt CO-GREEN jest finansowany ze środków Unii Europejskiej. Wyrażone poglądy i opinie są jedynie opiniami autora lub autorów i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy i opinie Unii Europejskiej lub Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury (EACEA). Unia Europejska ani EACEA nie ponoszą za nie odpowiedzialności.

EN Co-funded by the EU_PANTONE