Aktualności

Zapytanie ofertowe nr: 21/5.3/2011

Informacja o ogłoszeniu zapytania ofertowego na świadczenie usług transportowych na seminarium w Jeleniej Górze w dniach 4-6.04.2011 rokuw ramach projektu Decydujmy razem. Wzmocnienie mechanizmów partycypacyjnych w kreowaniu i wdrażaniu polityk publicznych oraz podejmowaniu decyzji publicznych.

 

Kryteria oceny ofert:

1. Cena ofertowa

100 %

 

Termin składania ofert: 29.03.2011 godz. 10:00

 

Zapytanie_ofertowe_21_5.3_2011.pdf

Zapytanie_ofertowe_21_5.3_2011.doc

protokol_21_5.3_2011.pdf