Aktualności

Zapytanie ofertowe 50/5.3/2011

Zapytanie ofertowe nr 50/5.3/2011

Informacja o ogłoszeniu zapytania ofertowego na Organizację wydarzenia własnego w subregionie „Krzemienny Krag”: w 2011 roku w ramach projektu Decydujmy razem. Wzmocnienie mechanizmów partycypacyjnych w kreowaniu i wdrażaniu polityk publicznych oraz podejmowaniu decyzji publicznych.

 

Kryteria oceny ofert:

1. Cena ofertowa

100 %

 

Termin składania ofert: 27.07.2011 godz. 13:00

Zapytanie_ofertowe_50/5.3/2011.doc

Zapytanie_ofertowe_50/5.3/2011.pdf

Protokół 50/5.3/2011.pdf