Aktualności

Zapytanie ofertowe na przygotowanie wizyty studyjnej w Dani

Informujemy o ogłoszeniu zapytania ofertowego na 

przygotowanie merytoryczne wizyty studyjnej w Danii (Kopenhaga i/lub okolice) dla Laboratorium Innowacji Społecznej

w ramach projektu 1.18 „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”.

Kryteria oceny ofert:
Cena ofertowa – 30 %

Doświadczenie [D] w organizowaniu i prowadzeniu wizyt studyjnych w obszarze aktywizacji społecznej i zawodowej, promocji idei wolontariatu, pracy środowiskowej dla różnych grup społecznych (np. dorośli, dzieci i młodzież), obszarze community work lub community development wykazane liczbą przeprowadzonych wizyt studyjnych w ciągu ostatnich 3 lat działalności ww. obszarze tematycznym.   – 40%

Doświadczenie wskazanych przez Wykonawcę ekspertów  w organizacji wizyt studyjnych dotyczących tematyki obszaru  aktywizacji społecznej i zawodowej, promocji idei wolontariatu, pracy środowiskowej dla różnych grup społecznych (np. dorośli, dzieci i młodzież), obszarze community work lub  community development – 30% 

 

Termin składania ofert upływa 21 czerwca 2011 r. o godz. 12.00

No. of proceedings: 40/1.18/2011

 

CAL association is currently looking for contractor to provide services:  Substantive preparation of a study visit in Denmark (Copenhagen and/or the area) for Laboratory of Social Innovation, 18-24 September 2011.

 

 

 

The tender enquiry should be returned to monikar@cal.org.pl, till 21.06.2011, 12:00.

Should you have any questions please contact karolinak@cal.org.pl

 


 


CAL Association informs about 

invalidation of the tender inquiry for the Contractor to provide services: 

Substantive preparation of a study visit in Denmark (Copenhagen and/or the area) for 10 experts in social work/community work (academics and practitioners) from Laboratory of Social Innovation,  18-24 September 201

1.