Aktualności

Zapytanie ofertowe nr: 10/5.3/2011

Informacja o ogłoszeniu zapytania ofertowego na przygotowanie i wygłoszenie referatu z obszaru tematycznego partycypacja społeczna a zrównoważony rozwój podczas seminarium w Jeleniej Górze w dniach 5-6.04.2011 r. oraz moderację panelu dyskusyjnego i udział w panelu dyskusyjnym w ramach projektu Decydujmy razem. Wzmocnienie mechanizmów partycypacyjnych w kreowaniu i wdrażaniu polityk publicznych oraz podejmowaniu decyzji publicznych.

Kryteria:

1. Cena ofertowa

40 %

2. Doświadczenie w przeprowadzeniu wykładów, warsztatów, prezentacji, szkoleń

50 %

3. Doświadczenie Wykonawcy w napisanych publikacjach

10 %

Termin składania ofert: 15 marca 2011 rok, godz. 16.00

zapytanie ofertowe_10_5.3_2011.doc

zapytanie ofertowe_10_5.3_2011.pdf

protokół_10_5.3_2011.pdf