Aktualności

Zapytanie ofertowe nr 13/1.18/2010

Informacja o ogłoszeniu zapytania ofertowego dotyczącego druku materiałów promocyjnych: notesy (1000 egz.) i teczki konferencyjnej (1000 egz.) w ramach projektu „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji  społecznej”.

Ogłaszamy rozpoczęcie przyjmowania ofert dotyczących postępowania ofertowego nr 13/1.18/2010. Przedmiot zamówienia: Druk materiałów promocyjnych: notes (1000 egz) i teczka konferencyjna (1000 egz)

Kryterium oceny – cena i doświadczenie. Termin składania ofert – 17 grudnia 2010 r. do godziny 15.00

ZAPYTANIE_OFERTOWE_druk_materialypromocyjne.doc

ZAPYTANIE_OFERTOWE_druk_materialypromocyjne.pdf

Odpowiedź_1.doc

Odpowiedź_1.pdf

Odpowiedź_2.doc

Odpowiedź_2.pdf

Protokół_13.pdf

Protokół_13.doc