Aktualności

Zapytanie ofertowe nr 16/1.18/210

Informacja o ogłoszeniu zapytania ofertowego dotyczącego druku, składania i oprawy  300 egz. Pakietu  Edukacyjno-Informacyjnego „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”.

Ogłaszamy rozpoczęcie przyjmowania ofert dotyczących postępowania ofertowego nr 16/1.18/2010.

Przedmiotem zamówienia jest druk, składanie i oprawa 300 egzemplarzy Pakietu Edukacyjno-Informacyjnego w ramach projektu „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”.

Kryterium oceny – cena, doświadczenie

Termin składania ofert – 05 stycznia  2011 r. do godziny 15.00

Zapytanie_ofertowe_16.doc

Zapytanie_ofertowe_16.pdf

Odpowiedz_1.pdf

Odpowiedz_1.doc

Odpowiedź_2.doc

Odpowiedź_2.pdf

Protokół_16.doc

Protokół_16.pdf