Aktualności

Zapytanie ofertowe nr 1/7.2.1/2011

Informacja o ogłoszeniu zapytania ofertowego dotyczącego wynajmu sali szkoleniowej oraz zapewnienia usługi noclegowej i cateringowej podczas VII seminarium Mazowieckiego Laboratorium Integracji Społecznej w ramach projektu “Aktywna i twórcza polityka społeczna jako narzędzie integracji społecznej”
Ogłaszamy rozpoczęcie przyjmowania ofert dotyczących postępowania ofertowego nr 1/7.2.1/2011.
Przedmiotem zamówienia jest wynajem sali szkoleniowej oraz zapewnienie usługi noclegowej i cateringowej podczas VII seminarium Mazowieckiego Laboratorium Integracji Społecznej w ramach projektu “Aktywna i twórcza polityka społeczna jako narzędzie integracji społecznej”
Kryterium oceny – cena, doświadczenie, położenie
Termin składania ofert – 16 maj  2011 r. do godziny 15.00

zapytanie ofertowe 25-27.05_projekt_7.2.1_06_05_.doc

zapytanie ofertowe 25-27.05_projekt_7.2.1_06_05_.pdf

Protokół_1.doc

Protokół_1.pdf


Szanowni Państwo,

Z uwagi na problemy interpretacyjne z wyborem personelu projektu w drodze zasady konkurencyjności unieważniam postępowanie ofertowe Nr 1/7.4/2011,