Aktualności

Zapytanie ofertowe nr: 17/5.3/2011

Informujemy o ogłoszeniu zapytania ofertowego na organizację wydarzeń w subregionie „EGO”: spotkania plenarnego (tzw. Forum), sesji roboczych jedno i dwudniowych (tzw. LAS-ów) w 2011 roku w ramach projektu Decydujmy razem. Wzmocnienie mechanizmów partycypacyjnych w kreowaniu i wdrażaniu polityk publicznych oraz podejmowaniu decyzji publicznych.

Kryteria:

1. Cena ofertowa

2. Doświadczenie


Termin składania ofert: 18 marca 2011 rok, godz. 12.00

 

ZAPYTANIE_OFERTOWE_17_5.3_2011.pdf

ZAPYTANIE_OFERTOWE_17_5.3_2011.doc

protokol_17_5.3_2011.pdf